grzyby.pl
trujący
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Echinoderma asperum (Pers.) Bon

jeżoskórka ostrołuskowa, czubajeczka ostrołuskowa
Lepiota aspera (Pers.) Quél. (główna w czekliście) · Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gill. · Lepiota friesii (Lasch) Quel. · Cystolepiota acutesquamosa (Weinm.) Bon (1977)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
pokrój; 06.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina; copyright © by Marek Snowarski
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)

cechy makroskopowe

Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
Owocniki duże, szczególnie duże, gdy wyrastają na żyznych siedliskach ruderalnych.

space

Blaszki za młodu pokryte błoniastą osłoną, bardzo gęste L= ok. 200, białe do kremowych, często rozwidlające się przy trzonie; wolne.

space

Pierścień zrośnięty z trzonem, błoniasty, trwały, zwieszający się, białawy, jego dolna powierzchnia z brązowawymi łuseczkami.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne; (6) 7 – 10 × (2.5) 2.8 – 3.5 (4) µm [131], 6.0 – 9.0 (9.5) × 2.5 – 3.5 (4.0) µm, Qav = 2.2 – 2.7 [80.5], dekstrynoidalne, nie metachromatyczne w błękicie krezolowym.

space

Pleurocystyd brak.

space

wartość

Trująca - powoduje silnie wymioty i biegunkę. Poisonous, causes severe gastric upset.

występowanie

Stosunkowo częsta. Owocniki wyrastają od lata do późnej jesieni, w grupach. Grzyb saprofityczny, częsty na żyznej glebie, wzdłuż ścieżek w lasach lub parkach, na terenach ruderalnych.

uwagi

Wielkość owocników grzybów saprotroficznych, takich jak ta czubajeczka, silnie zależy od zasobności podłoża - może spotkać bardzo małe owocniki "form głodowych" i gigantyczne w przypadku bardzo żyznego podłoża i korzystnych warunków wzrostu grzybni.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051006.8.05 - Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051006-8
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #3
znalezisko 20041024.1.04 - Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa); lasy milickie
041024-1
/lasy milickie/ #5
znalezisko 19990924.12.99 - Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa); Kaszuby
990924-12
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #2