grzyby.pl

Echinoderma asperum (Pers.) Bon

jeżoskórka ostrołuskowa, czubajeczka ostrołuskowa
Cystolepiota acutesquamosa (Weinm.) Bon (1977) · Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gill. · Lepiota aspera (Pers.) Quél. [gł. w czekl.] · Lepiota friesii (Lasch) Quel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
pokrój
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)

cechy makroskopowe

Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
Owocniki duże, szczególnie duże, gdy wyrastają na żyznych siedliskach ruderalnych.

space

Blaszki za młodu pokryte błoniastą osłoną, bardzo gęste L= ok. 200, białe do kremowych, często rozwidlające się przy trzonie; wolne.

space

Pierścień zrośnięty z trzonem, błoniasty, trwały, zwieszający się, białawy, jego dolna powierzchnia z brązowawymi łuseczkami.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne; (6)7-10 × (2.5)2.8-3.5(4) µm [131], 6.0-9.0(9.5) × 2.5-3.5(4.0) µm, Qav = 2.2-2.7 [80.5], dekstrynoidalne, nie metachromatyczne w błękicie krezolowym.

space

Pleurocystyd brak.

space

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca - powoduje silnie wymioty i biegunkę. Poisonous, causes severe gastric upset.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Stosunkowo częsta. Owocniki wyrastają od lata do późnej jesieni, w grupach. Grzyb saprofityczny, częsty na żyznej glebie, wzdłuż ścieżek w lasach lub parkach, na terenach ruderalnych.

uwagi

Wielkość owocników grzybów saprotroficznych, takich jak ta czubajeczka, silnie zależy od zasobności podłoża - może spotkać bardzo małe owocniki "form głodowych" i gigantyczne w przypadku bardzo żyznego podłoża i korzystnych warunków wzrostu grzybni.

space

wybrane okazy · selected collections

#3
05 10 06 - 8
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
#5
04 10 24 - 1
/lasy milickie/
#2
99 09 24 - 12
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hansen, L., Knudsen, H., 1992 — Nordic Macromycetes vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Rusullales. p.220 [109]
 • Krieglsteiner, J.German, 2003 — Die Grosspilze Baden-Wuerttembergs. Band 4. Staenderpilze: Blaetterpilze II p.57 [131]
 • Noordeloos M.E., Kuyper Th. W., Vellinga E.C., 2001 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 5. Agaricaceae. p.144 [80.5]
 • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.132 [133]
 • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.624 [141]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3244]
  Lepiota aspera (Pers.) Quél. · synonimy: L. acutesquamosa (Weinm.) Gillet, L. friesii (Lasch.) Quél.
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Lepiota acutesquamosa i L. aspera), Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Lepiota acutesquamosa), Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Kujawa 2009 (as: Echinoderma aspera), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: L. acutesquamosa), Adamczyk 2003a (as: L. acutesquamosa), Halama i Romański 2010 (as: Echinoderma aspera), Bujakiewicz 2010 (as: Lepiota acutesquamosa), Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Friedrich 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 (as: Echinoderma asperum), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Echinoderma aspera), Kujawa i in. 2015 (as: Echinoderma aspera), Halama 2015 (as: Echinoderma aspera), Gierczyk i in. 2015 (as: Echinoderma asperum), Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Gierczyk i in. 2017a (as: Echinoderma asperum), Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017 (as: Echinoderma asperum), Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018a (as: Echinoderma asperum), Gierczyk i in. 2018b (as: Echinoderma asperum), Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a (as: Echinoderma aspea), Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019 (as: Echinoderma asperum), Kujawa i in. 2020 (as: Echinoderma asperum), Kujawa i in. 2020a (as: Echinoderma asperum), Friedrich 2020 (as: Echinoderma aspera), Gierczyk i Kujawa 2020 (as: Echinoderma aspera), Chachuła i in. 2021 (as: Echinoderma asperum), Ślusarczyk 2021 (as: Echinoderma aspera), Gierczyk i in. 2020 (as: Echinoderma aspera), Gorczak i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Echinoderma asperum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

347723 365251 AB-76 350521 AB-83 327584 310375 AB-84 350526 AB-93 327537 302656 AB-94 117997 118077 318509 306822 AC-16 361329 AC-23 351451 AC-27 360901 AC-37 362449 BB-00 209433 BB-01 247185 CA-69 115494 CA-97 116373 CA-98 176712 173732 CB-20 351049 CB-48 193177 CC-73 157668 CC-74 157664 157666 189120 CC-84 319371 CC-90 174505 CC-91 190385 CC-92 195216 CE-37 328365 DB-05 348812 DB-06 363521 348833 348840 DE-35 193990 117041 177519 DE-45 362700 349827 175901 DE-46 348761 174567 DE-55 319038 350810 305915 DE-56 172052 194711 191380 172663 326078 174681 150097 351228 192177 DE-66 319786 173063 DE-67 327683 DE-75 146140 EC-25 326555 EC-26 305632 EC-35 307220 337343 FE-24 354566 FG-32 364517

 ID115494  Lepiota aspera; Rumia k/Gdyni, CA-69; 2008.09.20; W ogródku - pod ilglakiem płożącym, w pobliżu berberysu; na piaszczystej ziemi W dwóch grupach (5 szt, i 4 szt.); leg. Waldemar Modzelewski; det. Piotr Grzegorzek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/14.11.08, tak, notatka: wpis i zdjęcia na forum; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Zdjęcia zostały zamieszczone - pod linkiem
https://www.bio-forum.pl/messages/33/203400.html - w wątku - "Takie grzyby w ogrodzie?"

 ID116373  Lepiota aspera; Jezioro Patulskie-Ostrzyckie, CA-97; 2008.09.25; Olszyna przybrzeżna; w ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205526

 ID117041  Lepiota aspera; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.10.05; las liściasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna; na ziemi grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 206842

 ID117997  Lepiota aspera; Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.08; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa
fot. 209242

 ID118077  Lepiota aspera; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.21; buczyna pomorska z domieszką Db; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/9.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czubajeczka ostrołuskowa
fot. 209500 fot. 209501 fot. 209502

 ID146140  Lepiota aspera; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2009.09.20; las mieszany, przy leśnej drodze; na ziemi w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/090920/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: .
fot. 276287 fot. 276288 fot. 276289 fot. 276290

 ID150097  Lepiota aspera; Kietlin,pow.radomszczański, DE-56; 2009.10.08; przydomowy ogródek z różnymi odmianami jałowca i tuji; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 286557 fot. 286558

 ID157664  Lepiota aspera; 2 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2008.09.14; na skraju olsu na brzegu jeziorka; torf, pod olszami kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. po cechach makro Marcin Fałdziński, mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/080914/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn
grzybek pokazany w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/201139.html

zdjęcia: siedlisko, młode i starsze owocniki
fot. 310931 fot. 310932 fot. 310933 fot. 310934 fot. 310935 fot. 310936

 ID157666  Lepiota aspera; 2 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2009.09.20; na skraju olsu na brzegu jeziorka; torf, pod olszami kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/090920/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°39'38,50" E 17°40'51,54"
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn
to samo stanowisko, które znalazłam w 2008 r. i zgłosiłam w ID: 157664

zdjęcia: siedlisko i owocniki
fot. 310942 fot. 310943

 ID157668  Lepiota aspera; 2,4 km S, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2008.09.21; zagajnik leśny oddzielony od właściwego lasu leśną drogą gruntową, wcinający się w intensywnie użytkowaną i nawożoną torfową łąkę nad rzeczką Wełną; torf dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/080921/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°37'33,08" E 17°38'43,53"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126, 0,8 km S, leśniczówka Brody
w pobliżu Langermannia gigantea zgłaszanej ostatnio w ID: 153816

zdjęcia: siedlisko i owocniki
fot. 310951 fot. 310952 fot. 310953 fot. 310954 fot. 310955 fot. 310956

 ID172052  Lepiota aspera; 650 m S,leśn.Strzałków (okolice szkółki leśnej),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; pobocze hasiowej,leśnej drogi; na ziemi,pod dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 366052 fot. 366053 fot. 366054

 ID172663  Lepiota aspera; Dziepółć,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.31; przydomowy trawnik z drzewami i krzewami (m.in.świerki,tuje); na ziemi,w trawie pod tują pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367953 fot. 367954

średnica kapelusza 15,5-16 cm

 ID173063  Lepiota aspera; Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.09.08; zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia; na ziemi dwie grupki w niewielkim oddaleniu od siebie;3 + 4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369096 fot. 369097 fot. 369098

 ID173732  Lepiota aspera; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.09.11; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; w ziemi kilka owocników w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100911/0001, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 371333

 ID174505  Lepiota aspera; ok. 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2010.09.17; las rosnący nad brzegiem jeziora, głóg, dąb, brzoza, grab, nieco dalej od brzegu jeziora sosna; na żyznej i wilgotnej ziemi kilka m od jeziora kilka owocników w rozproszeniu, co kilka metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/7.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'08,26"
E 17°07'27,08"

10 września br znalazłam pierwszy owocnik, którego część zachowanych cech wskazywała na gatunek Lepiota aspera.
17 września znalazłam kilka owocników, których przynależność gatunkowa do Lepiota aspera według cech makro wydaje się być pewna.
nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210
zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369469.html

 ID174567  Lepiota aspera; 1,3 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.10; laściaste zarośla w środku lasu;zarastające małe,dzikie wysypisko śmieci; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 08' 49,6"N 19st 29' 20,6"E

fot. 373528 fot. 373529

 ID174681  Lepiota aspera; Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; liściaste,przydrożne zarośla w lesie sosnowym; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 25,4"N 19st 27' 10,1"E

fot. 373846 fot. 373847

 ID175901  Lepiota aspera; 1,5 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.21; kępa krzaków w lesie sosnowym; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377107 fot. 377108

 ID176712  Lepiota aspera; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.03; las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba; na zagrzebanym zmurszałym drewnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/101003/0002, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 379564 fot. 379565

 ID177519  (potwierdzenie 117041) Lepiota aspera; 1 km NW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.09.04; las liściasty-brzoza,olcha,klon,jesion i krzewy liściaste; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/2.11.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 300m na pdzach od stanowiska ze zgłoszenia ID117041;51st 11' 43,4"N 19st 23' 12,5"E

Owocniki (kapelusze) znaleziono na skraju lasu,porzucone przez grzybiarza,który wziął je najprawdopodobniej za kanie.

ID189120 Lepiota aspera; 2 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.07.31; okresowo podmakający brzeg jeziorka porośnięty głównie olszą czarną (domieszka brzozy) oraz krzewami i roślinnością zielną; na torfie pojedynczo, na długości około 100 metrów 28 owocników, z czego 11 na skraju olsu i 17 wzdłuż brzegu jeziorka, a następnie strumienia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn albo Długi Bród, oddz. 186
Poprzednie notowania mam z 2008 i 2009 r. Wówczas obserwowałam tylko skraj olsu, tym razem rozszerzyłam obserwację przechodząc wzdłuż jeziorka i strumienia.

siedlisko (skraj olsu nad jeziorem)
fot. 433195
eksykaty
fot. 433196 fot. 433197 fot. 433198 fot. 433199
jeden z większych owocników
fot. 433200
powierzchnia kapelusza (łuski)
fot. 433201 fot. 433202 fot. 433203
owocnik wśród dzikiego wysypiska śmieci
fot. 433204

 ID190385  Lepiota aspera; Kapalica, 1,1 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 2011.08.26; las liściasty, dąb, grab, klon, leszczyna, przydroże, w pobliżu okresowego cieku wypływającego z jeziora; na ziemi dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/2.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 243
na zachód od rezerwatu "Jezioro Drążynek"
obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna

zdjęcia:
fot. 439373 fot. 439374 fot. 439375 fot. 439376 fot. 439377

 ID191380  Lepiota aspera; 0,7 km W od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.28; skraj lasu, przydrożne olchy i krzewy; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110828/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 01 53,38 N ; 19 29 11,08 E

fot. 444449 fot. 444450 fot. 444451

siedlisko
fot. 444452

ID192177 Lepiota aspera; Radomsko, na rogu ulic Stara Droga i Mokra, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.10.03; stara studzienka telekomunikacyjna; na skąpej ziemi zalegającej na dnie studzienki pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51 03 37,0 N ; 19 26 21,4 E

fot. 448049 fot. 448050 fot. 448051

dojrzewająca w domu
fot. 448052

 ID193177  Lepiota aspera; Ocypel, przy E krańcu jeziora Piaseczno, pow. Lubichowo, woj. pomorskie, CB-48; 2011.09.25; Sródleśny parking w borze sosnowym; na ziemi, wśród trawy 1 owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WC/25.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452986

 ID193990  (potwierdzenie 117041) Lepiota aspera; 1,3 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.08.30; las liściasty -klon, brzoza, dąb, leszczyna i inne; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 11' 50,28" N ; 19st 23' 25,25" E

fot. 456827 fot. 456828

 ID194711  (potwierdzenie 172052) Lepiota aspera; 650 m S,leśn.Strzałków (okolice szkółki leśnej),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.28; pobocze hasiowej,leśnej drogi w lesie mieszanym; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 54,09" N ; 19 st 30' 50,37" E

fot. 461131 fot. 461132 fot. 461133

 ID195216  Lepiota aspera; stacja PKP Fałkowo, ok. 0,5 km W, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.08.12; niewielki zagajnik - sosna, dąb, jakieś krzewy - między torami kolejowymi i polem uprawnym; ziemia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/110812/0005, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: stanowisko
fot. 463919
owocnik
fot. 463920 fot. 463921

 ID209433  Lepiota aspera; 1,3 km S od m.Bogucino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.08.28; bór sosnowy, zagłębienie po starym wyrobisku piasku; na ziemi pojedynczo 6 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/110828/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/439560.html
uwagi: fot. 538767 fot. 538768 fot. 538769

 ID247185  Lepiota aspera; 1,0 km S od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2014.09.27; buczyna; na ziemi dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/140927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 706976 fot. 706977 fot. 706978

 ID302656  Lepiota aspera; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.09.08; łęg jesionowy; na ziemi pod wywrotem Js w grupie - 2 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001290, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/898884.html

ID305632 Echinoderma asperum; Ok.1,0km na S od miejscowości Lipa,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2017.09.23; Pobocze drogi w lesie sosnowym z domieszką dębu i leszczyny; na ziemi dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 948452 fot. 948453 fot. 948454

ID305915 Echinoderma asperum; 1,3 km SE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.09.23; bór sosnowy; dzikie wysypisko śmieci; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36,3" N i 19st 22' 24,95" E

fot. 949774 fot. 949775 fot. 949776 fot. 949777

W 2010 na tym samym miejscu znalazłem Hohenbuehelia geogenia -id170332

ID306822 Echinoderma asperum; Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.09.22; pobocze leśnej drogi przy łęgu olszowym; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 953916 fot. 953917 fot. 953918 fot. 953919

ID307220 Echinoderma asperum; Leszno,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.09.25; Park podworski; Na ziemi pod kasztaowcem dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 955498 fot. 955499

ID310375 Echinoderma asperum; Puszcza Bukowa, 1 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad Drogą Chojnowską, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2017.10.13; wielogatunkowy las liściasty - dawny park; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 971317 fot. 971318 fot. 971319 fot. 971320 fot. 971321

 ID318509  Echinoderma asperum; Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.10.05; strefa ekotonowa miedzy łęgiem a buczyną; na ziemi w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005861, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1027133 fot. 1027134 fot. 1027135 fot. 1027136 fot. 1027137 fot. 1027138

ID319038 Echinoderma asperum; 0,7 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.08.04; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, w miejscu składowania drewna ponad 20 owocników w dwóch rzutach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 53,7" N i 19st 22' 47" E

fot. 1031375 fot. 1031376
.
Kilka owocników rosło w drugiej grupce ok. 150 m na pd-wsch, przy tej samej drodze.
fot. 1031377 fot. 1031378

 ID319371  Lepiota aspera; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, gmina Gniezno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2017.10.06; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; ziemia trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003854, tak, notatka: nie
uwagi: N 52°32'25,47" E 17°42'57,68"
nadleśnictwo Gniezno
owocniki
fot. 1032996 fot. 1032997

ID319786 Echinoderma asperum; 1,3 km SW od wsi Ewina, gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2018.09.21; bór sosnowy; grupa krzewów liściastych przy leśnej drodze; na ziemi grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 11" N i 19st 32' 52" E

fot. 1035545 fot. 1035546 fot. 1035547

 ID326078  (potwierdzenie 172052) Echinoderma asperum; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.09.17; bór sosnowy z domieszką dębów czerwonych; na ziemi, pod dębami czerwonymi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004861, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 33,5" N i 19st 30' 30" E

fot. 1097125 fot. 1097126

Stanowisko oddalone po pierwotnego o ok. 700 m na pd-zach.

ID326555 Echinoderma asperum; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, EC-25; 2019.10.13; zarastająca samosiewem sosnowym żwirownia w borze sosnowym; ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1102828 fot. 1102829 fot. 1102830 fot. 1102831 fot. 1102832 fot. 1102833

ID327537 Lepiota aspera; Puszcza Bukowa (Węglino), 2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.10.11; żyzna buczyna; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111085 fot. 1111086 fot. 1111087

ID327584 Lepiota aspera; Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 0,9 km na SE od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.10.17; pobocze drogi w łęgu; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111605 fot. 1111606 fot. 1111607

ID327683 Echinoderma asperum; 1,8 km E od wsi Huby Kotwińskie, gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2019.10.14; bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 18,5" N i 19st 35' 35" E

fot. 1112367 fot. 1112368 fot. 1112369 fot. 1112370
siedlisko
fot. 1112371

ID328365 Echinoderma asperum; Żdżary, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.10.22; fragment podwórka, nawiezionego ziemią leśną; na ziemi dwa osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna, Gmina Bolesławiec.
fot. 1118065 fot. 1118066 fot. 1118067 fot. 1118068 fot. 1118069 fot. 1118070 fot. 1118071

ID337343 Echinoderma asperum; Przasnysz ul.Piłsudskiego(trawnik przy kościele), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2020.10.17; koszony trawnik; ziemia trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1180559 fot. 1180560 fot. 1180561 fot. 1180562

 ID347723  Echinoderma asperum; Huwniki , Góra Chyb, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2020.10.22; las grabowy; na ściółce w grupie kilka okazów; leg. piotr pytel; det. piotr pytel; eksykat: BGF0007690
uwagi: współrzędne stanowiska 49.664455,22.716009 https://www.bio-forum.pl/messages/33/1181604.html

ID348761 (potwierdzenie 174567) Echinoderma asperum; 1,5 km S od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.09.04; śródleśna, duża kępa rdestowców zarastająca stare, dzikie wysypisko; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 39,5" N 19st 29' 22,5" E

fot. 1258925 fot. 1258926 fot. 1258927 fot. 1258928

ID348812 Echinoderma asperum; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.04; Skraj lasu bukowego przy ścieżce; na ziemi, wśród roślinności zielnej kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'28.7"N 19°26'50.6"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1257826.html
Czubajeczka ostrołuskowa

ID348833 Echinoderma asperum; Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.05; Skraj lasu bukowego, pobocze drogi; na ziemi, wśród roślinności zielnej kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°13'14.7"N 19°28'56.5"E
fot. 1259350 fot. 1259351 fot. 1259352

ID348840 Echinoderma asperum; Elbląg, las Bażantarnia, blisko Parasola, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.06; Las z przewagą buka, olsze, dęby, wilgotne miejsce między ścieżką i potokiem; na ziemi, wśród roślinności zielnej kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'43.5"N 19°28'26.5"E
fot. 1259383 fot. 1259384 fot. 1259385 fot. 1259386

ID349827 Echinoderma asperum; 1,5 km NE od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.09.03; las mieszany -brzoza, sosna, dąb; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 35,8" N 19st 17' 49,5" E

fot. 1266605 fot. 1266606 fot. 1266607

 ID350521  Echinoderma asperum; Mosty Osiedle,plac zabaw,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 2021.09.30; trawiasty plac zabaw; ściółka dwa owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010380, tak, notatka: tak
uwagi: niektóre blaszki rozdwajały się
Czubajeczka ostrołuskowafot. 1270810fot. 1270811 fot. 1270812

 ID350526  Echinoderma asperum; Szczecin Wielgowo, 20m na zach.od ulicy Zawrotnej, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2021.09.20; zadrzewienie Brz,Czm, Sn,lilaki między domami; ściółka jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: BGF0010379, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1266810.html
Czubajeczka ostrołuskowa

ID350810 Echinoderma asperum; Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.08.29; las mieszany -dąb, sosna, brzoza, robinia; liściaste zarośla; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 12,5" N 19st 21' 57,5" E

fot. 1273628 fot. 1273629 fot. 1273630

 ID351049  Echinoderma asperum; Trzyniec, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2021.10.10; wyrobisko pisakowe wypełnione resztkami organicznymi(trociny,kompost,liście); ściółka kilka owocników na pow 2m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010378, tak, notatka: tak
uwagi: Czubajeczka ostrołuskowafot. 1276694fot. 1276695fot. 1276696

ID351228 (potwierdzenie 172052) Echinoderma asperum; 1 km SE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.09.26; pobocze utwardzanej drogi leśnej; sosna, dąb czerwony, brzoza; na ziemi kilkanaście owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 35,5" N 19st 30' 32" E

fot. 1278153 fot. 1278154 fot. 1278155 fot. 1278156

PS. Zdjęcia i namiary dotyczą nowej grupy.

ID351451 Echinoderma asperum; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Jezioro Górne), 1,1 km na SW od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 2021.10.19; żyzna buczyna; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1279821 fot. 1279822 fot. 1279823 fot. 1279824 fot. 1279825

 ID354566  Echinoderma asperum; Zgórzyńskie - 51.309682, 22.152448, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2021.09.08; zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola); na ziemi, na zboczu wzniesienia pojedynczo, kilka sztuk; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008715, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1259792.html
uwagi: fot. 1306668

ID360901 Echinoderma asperum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Wołdowo), 0,9 km na SE od Wołdowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.09.02; łęg olszowy; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1370236 fot. 1370237 fot. 1370238 fot. 1370239 fot. 1370240
Zarodniki: 7,2-8,7 x 2,7-3,9 µm (średnio 8,0 x 3,2 µm), Q: 2,2-3,0 (średnio 2,5):
fot. 1370241
strzępki skórki: fot. 1370242fot. 1370243fot. 1370244

ID361329 Echinoderma asperum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,2 km na SE od głównego skrzyżowania dróg w Lubiatowie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-16; 2022.09.16; las mieszany (Bk, Db, Jw, Ksz i inne); na ziemi kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1374038 fot. 1374039 fot. 1374040 fot. 1374041 fot. 1374042 fot. 1374043
zarodniki: 5,3-7,4 x 2,5-3,5 µm (średnio 6,5-2,9 µm), Q: 1,9-2,6 (średnio 2,2):
fot. 1374044
zar w IKI: fot. 1374045
cheilocystydy:
fot. 1374046 fot. 1374047
skórka: fot. 1374048

ID362449 Echinoderma asperum; Pojezierze Myśliborskie (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,8 km NE od miejscowości Brunki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.07; kwaśna buczyna; na ziemi 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382734 fot. 1382735 fot. 1382736 fot. 1382737

ID362700 Echinoderma asperum; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.10.12; bór sosnowy z domieszką brzóz; rzadziej inne; na ziemi, na poboczach leśnych dróżek kilka owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1155 19,4139

fot. 1384627 fot. 1384628 fot. 1384629

gr. 2
fot. 1384630 fot. 1384631

Gatunek ten znajdowałem w tej lokalizacji również w poprzednich latach, np:

24.09.2017

fot. 1384632 fot. 1384633 fot. 1384634 fot. 1384635

13.09.2021
fot. 1384636 fot. 1384637 fot. 1384638 fot. 1384639

ID363521 Echinoderma asperum; Elbląg, las Bażantarnia, przy wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.10.22; buczyna, wilgotne miejsce w dolince między wzgórzami; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'29.8"N 19°27'59.8"E

fot. 1390615 fot. 1390616 fot. 1390617 fot. 1390618

ID364517 Echinoderma asperum; Stasianie, rezerwat Przełom Jasiołki w Jaśliskim Parku Krajobrazowym, podnóże szczytu Ostra, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2022.11.13; w połowie szlaku do szczytu Ostra (ścieżka przyrodnicza) grąd z bukiem, grabem, jaworem, nieliczną jodłą i in.; na ziemi u podstawy buka lub wiązu 9 owocników w dwóch grupach; leg. Anna Hreczka; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1399192 fot. 1399193 fot. 1399194 fot. 1399195

Wątek Echinoderma asperum

 ID365251  Echinoderma asperum; Krzeczkowa, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 3.10.2021; las mieszany; na ziemi 1okaz; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010361
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1271052.html współ 49.729468 22.591794

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji