literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: M. luteoalcalina), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Mycena luteoalcalina), Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek et al. (2006)[1929]Łyczek et al. (2006) Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes.[1929], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:29 1 znaleziska Mycena renati (grzybówka złototrzonowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB24 138004 CB25 107086 DA95 347168 DA96 359078 369490 DA97 359217 DB05 345244 358092 358460 358563 368012 DB06 347661 348076 358200 371666 DF85 66294 DF96 68298 EG37 33121 FG21 68587 187882 200402 331766 FG22 188020 368687 FG27 359151 FG28 40273 FG32 259898 FG33 259903 FG34 187900 FG44 261735 FG55 261108

ID 33 121 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Jaworzyna Krynicka, od przedostatniego przystanku drogą w lewo około 2km i 10m od nowej nartostrady, EG37; data zbioru: 20 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na bukowym, leżącym pniaku, pięć grup po około 40 owocników; leg. Piotr Chachuła, det. Marek Kozłowski; eksykat: Tak, KRAM F-55671; uwagi: Pniak miał średnicę 90cm, był już mocno rozłożony. Zwarcie drzewostanu - pełne.; Na Jaworzynie znalazłem jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie występował ten gatunek.; fot.37301 fot.37302 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

37301
37302

ID 40 273 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką cisa i graba, Kawałek butwiejącego grabowego drewna, W wiązkach; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 39/PC/3.07.08; uwagi: W rezerwacie "Cisy w Serednicy tylko ten jeden kawałek drewna porastały te grzybki.; fot.50714 fot.50715 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50714
50715

ID 66 294 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 28 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fragment lasu z klonem jaworem i jesionem wyniosłym, na pniaku klonu jawora, 15 owocników w kępie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/27.06.07; uwagi: Kapelusz do 2 cm średnicy, trzonki długości około 3 cm.; fot.96110 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

96110

ID 68 298 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Przy zielonym szlaku prowadzącym na Groń Jana Pawła II, Beskid Mały, DF96; data zbioru: 10 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na leżącej, bukowej gałęzi, 20 owocników w wiązce; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PC/3.02.12; uwagi: H - 769 m n.p.m., N 49st48'07,1", E 19st26'30,1"; fot.100252 fot.100253 fot.100254 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

100252
100253
100254

ID 68 587 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 7 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy przy strumieniu Wilsznia, na zmurszałym pniu grabu (prawdopodobnie), w kilku wiązkach (łącznie kilkadziesiąt owocników); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/27.06.07; uwagi: fot.100742 fot.100743 fot.100744 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

100742
100743
100744

ID 107 086 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Dziemiany, CB25; data zbioru: 12 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,daglezja, na zmurszałym drewnie iglastym, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.184306 fot.184307 [notatka: tak] [fotografie: tak];

184306
184307

ID 138 004 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 18 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na pniach swierkowych lub innych iglastych, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.255400; N 54*02,554'; E 017*44,818'; 172 m.npm; powtórzenie stanowiska ID: 107086 fot.255401 [notatka: nie] [fotografie: tak];

255400
255401

ID 187 882 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 7 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na południowym stoku, na bukowym drewnie, kilka wiązek w różnym stadium; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/1.12.11; uwagi: fot.426854 fot.426855 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

426854
426855

ID 187 900 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: okolice Moszczańca (Kanasiówka - szczyt w paśmie granicznym Beskidu Niskiego), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 5 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buczyna karpacka, na bukowym drewnie (kłody, pnie, konary), w wiązkach po kilka i kilkanaście, na przestrzeni kilku kilometrów 4 stanowiska; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/1.12.11; uwagi: fot.426969 fot.426970 fot.426971 fot.426972 fot.426973 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

426969
426970
426971
426972
426973

ID 188 020 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 4 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, głównie z bukiem i jodłą, na pniu po ściętym drzewie, pewnie buku, dwie wiązki, po kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.12.11; uwagi: fot.427519 fot.427520 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

427519
427520

ID 200 402 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 10 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy z domieszkami, na leżącej gałęzi liściastej (buk?), około 20 owocników w wiązce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120610/0001; uwagi: fot.495331 fot.495332 [notatka: nie] [fotografie: tak];

495331
495332

ID 259 898 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 17 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z pojedynczymi jodłami, na bukowym, nurszejącym pniu, dwie wiązki, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.755932 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755932

ID 259 903 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: okolice Lipowca (szlak na Zyndranową), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 17 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, leszczyną, osiką i in., kłoda bukowa, kilka wiązek w różnym stadium, w sumie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.755957 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755957

ID 261 108 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: przy niebieskim szlaku, kilka km od Nowego Łupkowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG55; data zbioru: 31 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodła z bukiem i in., na bukowym drągu, kilka kępek po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.760079 fot.760080 fot.760081 [notatka: nie] [fotografie: tak];

760079
760080
760081

ID 261 735 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Kanasiówka od Wisłoka Wielkiego, tuż pod szczytem, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG44; data zbioru: 6 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką jodły i in. drzew, na bukowych kłodach, w kępkach po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników, w kilku miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.761976 fot.761977 fot.761978 [notatka: nie] [fotografie: tak];

761976
761977
761978

ID 331 766 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 6 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z bukiem, klonem, jesionem, brzozą, leszczyną i in., na kłodach bukowych, masowo w kilku miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (MPN, a identyfikacja pewna); uwagi: fot.1142054 fot.1142055 fot.1142056 fot.1142057 fot.1142058 fot.1142059 fot.1142060 fot.1142061 fot.1142062 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1142054
1142055
1142056
1142057
1142058
1142059
1142060
1142061
1142062

ID 345 244 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, klkanaście m. na E od zapory ma rzece Kumiela, pow. m. Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 24 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (dąb, buk, klon i in.) z domieszką sosny, ścięty pień liściastego (być może dębu), mocno omszony, kilka grupek po kilka-kilkanaście szt. w wiązkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Znalezione 24.05.2021, próbki zebrane 28.05.2021. Początkowo występowały jako różowe i brązowe które brałem za inny gatunek!, 28.05. pierwsze zdjęcie! wszystkie były już różowe. Przy pierwszym znalezisku zapach wydawał mi się przyjemny, przy drugim - chyba czułem zapach chloru ale może to sugestia!.; Pozostałe zdjęcia w wątku: [bf:1226142]; GPS: 54.1825944,19.4493472; Grzybówka złototrzonowa. fot.1227570 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1226142 ;

ID 347 168 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, ok. 1 km na NE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'42.2"N 19°24'38.5"E], DA95; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, Na pniaku, prawdopodobnie buka, do 10 owocników w 2 wiązkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1247556 fot.1247557 fot.1247558 fot.1247559 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1247556
1247557
1247558
1247559

ID 347 661 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 120 m. S od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'28.5"N 19°27'54.0"E], DB06; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy z dodatkiem dębu, Na zmurszałym pniu dębu(?), ok. 20 owocników w 3 wiązkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1250523 fot.1250524 fot.1250525 fot.1250526 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1250523
1250524
1250525
1250526

ID 348 076 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 100 m. E od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'42.4"N 19°28'38.4"E], DB06; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, w okolicy świerki, brzozy, Na niezidentyfikowanym pniaku porośniętym mchem, ok. 20 owocników w wiązkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1253707 fot.1253708 fot.1253709 fot.1253710 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1253707
1253708
1253709
1253710

ID 358 092 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, Pd. skraj, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'12.0"N 19°26'59.2"E], DB05; data zbioru: 25 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Bk, Tp, Db i in., na spróchniałej kłodzie buka, kilka grup po kilka-kilkanaście owocników, łącznie ponad 100 szt.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: znalezione 25.05.2022, owocniki zebrane 27.05.2022 ost. 3 zdjęcia!; fot.1341573 fot.1341574 fot.1341575 fot.1341576 fot.1341580 fot.1341577 fot.1341578 fot.1341579 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1341573
1341574
1341575
1341576
1341580
1341577
1341578
1341579

ID 358 200 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'18.6"N 19°28'28.8"E], DB06; data zbioru: 4 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z dodatkami, Na próchniejącym pniu prawdpd. buka, 3 owocniki w wiązce; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Zapach chloru; fot.1342741 fot.1342742 fot.1342743 fot.1342744 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1342741
1342742
1342743
1342744

ID 358 460 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg – Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'38.4"N 19°27'20.8"E], DB05; data zbioru: 8 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z Db, Bk, Brz, Os, Wz i in., wilgotne miejsce nad potokiem, na kłodzie liściastego (prawdopod. dębu), ok. 10 owocników w wiązce; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1345822 fot.1345823 fot.1345824 fot.1345825 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1345822
1345823
1345824
1345825

ID 358 563 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, Pn. podnóże Góry Gęsiej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'44.1"N 19°26'32.6"E], DB05; data zbioru: 19 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las w typie łęgowym z Tp, Ol, Db, Kl, Na pozbawionej kory, dość zbutwiałej kłodzie liściastego, kilka wiązek, łącznie ok. 20 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1346995 fot.1346996 fot.1346997 fot.1346998 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1346995
1346996
1346997
1346998

ID 359 078 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Łęcze, 800 m. SSE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'21.2"N 19°28'52.1"E], DA96; data zbioru: 8 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z Db, Brz, strome zbocze jaru, na grubej kłodzie złamanego buka zawieszonej nad jarem, 2 liczne grupy (do 100 owocników) wyrastające ze szczelin w drewnie; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1351349 fot.1351350 fot.1351351 fot.1351352 fot.1351353 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1351349
1351350
1351351
1351352
1351353

ID 359 151 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Okolice wsi Manasterzec, Park Krajobrazowy Gór Słonnych (zbocze wąwozu z nienazwanym potokiem, na północny zachód od Manasterca) dołączam zrzut ekranu z dokładną lokalizacją, pow. leski, woj. podkarpackie, FG27; data zbioru: 8 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z udziałem lipy, dębu, klonu, leszczyny, grabu, sosny, modrzewia, nielicznej jodły i in., 10cio centymetrowy patyk liściastego leżacy na brzegu koryta potoku, ok. 10 owocników w grupie, pojedynczo i kilka w wiązce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1352275 fot.1352276 fot.1352277 fot.1352278 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1352275
1352276
1352277
1352278

ID 359 217 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Rychnowy, 1 km SEE - rezerwat Pióropusznikowy Jar, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'12.4"N 19°38'11.9"E], DA97; data zbioru: 17 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z dodatkami (So, Gb), Na zbutwiałym pniu liściastego, kilka grupek, w wiązkach po kilkanaście-kilkadziesiąt; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat; uwagi: Zapach chloru słaby, ale obecny:!; fot.1353453 fot.1353454 fot.1353455 fot.1353456 fot.1353457 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1353453
1353454
1353455
1353456
1353457

ID 368 012 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg - Rubno, 200 m. N od ostatnich zabudowań (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'16.1"N 19°23'36.3"E], DB05; data zbioru: 16 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty wielogatunkowy (Lp, Bk, Db, Gb, Brz i in.), na mocno spróchniałym drewnie dębu, kilka grupek po kilkanaście - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Jedna grupka owocników bardzo młodych, zabarwionych brązowo ost. zdjęcie!; fot.1432334 fot.1432335 fot.1432336 fot.1432337 fot.1432338 fot.1432339 fot.1432340 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1432334
1432335
1432336
1432337
1432338
1432339
1432340

ID 368 687 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Trzciana Dół (wschodnie zbocze wzniesienia Dania Góra, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 21 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty - głównie leszczyna, grab, tarnina, buk, olcha, osika, brzoza, wierzba, pojedynczo sosna i in., martwe drewno liściaste, zapewne bukowe, zeżące na ziemi, w wiązkach po kilka i kilkadziesiąt w trzech punktach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1441206 fot.1441207 fot.1441208 fot.1441209 fot. 1441210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1441206
1441207
1441208
1441209

ID 369 490 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Kadyny, 700 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'46.5"N 19°30'06.2"E], DA96; data zbioru: 15 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z Bk, Brz, Ol, Db i in., wilgotne miejsce u stóp zbocza, na spróchniały pniu dębu (?), kilkadziesiąt owocników w 3 grupach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1450215 fot.1450216 fot.1450217 fot.1450218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1450215
1450216
1450217
1450218

ID 371 666 oznaczenie: Mycena renati; lokalizacja: Elbląg, 300 m. SE od parkingu cmentarza Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'52.2"N 19°28'20.1"E], DB06; data zbioru: 10 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty wielogatunkowy, w tym miejscu dominuje głóg, na spróchniałym fragmencie drewna liściastego, kilkadziesiąt owocników, w grupkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1475696 fot.1475697 fot.1475698 fot.1475699 fot.1475700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1475696
1475697
1475698
1475699
1475700
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji