grzyby.pl

Lepiota

czubajeczka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

owocnik

Kapelusz gładki lub z łuskami, cienkomięsisty, suchy. Blaszki wolne. Trzon ze skórzastym lub strzępiastym pierścieniem, często nietrwałym, nieprzesuwalnym; bez pochwy. Wysyp zarodników biały.

space

występowanie

Czubajeczki to liczny w gatunki rodzaj. W Polsce występuje prawdopodobnie ponad 100 gatunków, większość z nich to grzyby drobnych rozmiarów i bardzo rzadkie. Są przy tym dość podobne do siebie. Identyfikacja gatunków z reguły wymaga mikroskopowania.

space

uwagi

Podobne ziarnówka (Cystoderma) mają kapelusz i trzon pokryte drobnymi ziarenkami. czubajka (Macrolepiota) tworzą duże owocniki z przesuwalnym pierścieniem.