Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
pokrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz bardzo młodego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
blaszki i trzon
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
trzy owocniki, pokrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz młodego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusze dojrzałych owocników
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz starego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
blaszki starego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
przekrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
kapelusz młodego owocnika
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
pokrój
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
blaszki i trzon
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
pokrój

cechy makroskopowe

Kapelusz łososioworóżowy, mięsnoróżowy, słabo higrofaniczny, suchy bledszy; 40-150 mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem coraz bardziej płaski; powierzchnia kapelusza o jaśniejszych żyłkach w formie sieci o grubych oczkach, cecha ta lepiej jest widoczna u młodych owocników; siateczka może być widoczna na całej powierzchni kapelusza lub jedynie na jego brzegu lub w centrum; powierzchnia kapelusza mniej lub bardziej ślisko-lepka; brzeg długo podwinięty, potem wyprostowany.

space

Trzon szarawy, z wiekiem z różowobrązowym lub żółtawym odcieniem, zwłaszcza w dole trzonu; 20-45 × 6-17 mm, często mniej lub bardziej ekscentryczny lub boczny, w zależności od położenia na kłodzie z której wyrasta; powierzchnia trzonu wzdłużnie włókienkowata, jedwabista.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno ochrowo-brązowa, czasem z różowym odcieniem.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kulistawe (Q=1.1), z licznymi cylindrycznymi brodawkami, do 0.5 µm długości, cienkościene, hialinowe, 5.5-6.5 × 5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.3 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Grzyb bardzo rzadki ale szeroko rozprzestrzeniony w Europie; w Polsce aktualnie znany z pojedynczych stanowisk.

space

Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Gatunek bardzo charakterystyczny z kombinacji cech jak wyrastanie na drewnie, boczniakowaty wygląd, różowego koloru i często siateczkowato żyłkowanej powierzchni kapelusza; trudny do przeoczenia.

wybrane okazy · selected collections

#17
04 09 18 - 1
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2002)[1336]Bujakiewicz (2002) Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire.[1336], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Nita (2004)[1347]Bujakiewicz & Nita (2004) Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire – Mieszkaniec białowieskich ostępów.[1347], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Kałucka (2020)[1628]Kałucka (2020) Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.) Maire.[1628], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG21 279122 FG22 351758 364182 GC55 330824 GC65 344694

ID 279 122 oznaczenie: Rhodotus palmatus; lokalizacja: okolice Huty Krempskiej (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 11 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłłą, wiązem i in., na powalonym wiązie, 2 młodsze owocniki w wiązce na głównym pniu, 1 dojrzalszy na odgałęzieniu pnia; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.832761 fot.832762 fot.832763 [bf:529477] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 529477 ;

ID 330 824 oznaczenie: Rhodotus palmatus; lokalizacja: Puszcza Białowieska, 1,7 km na S od Pogorzelec, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Carpinus betulus, w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: tak (u Ani Kujawy); uwagi: fot.1133601 fot.1133602 fot.1133603 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1133601
1133602
1133603

ID 344 694 oznaczenie: Rhodotus palmatus; lokalizacja: Białowieża, Żebra Żubra, ca. 250 m od wejścia na kładkę, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 15 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty, na martwym, powalonym drzewie (prawdopodobnie wiąż) od spodniej strony., w grupie; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008788; uwagi: fot.1223799 fot.1223800 [fotografie: tak];

1223799
1223800

ID 351 758 oznaczenie: Rhodotus palmatus; lokalizacja: Stasianie, podnóże Ostrej nad Jasiołką (rezerwat Przełom Jasiołki), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 24 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd z bukiem, jądłą, grabem, wiązem górskim, lipą, olszą szarą i jesionem wyniosłym, kłoda pozbawiona kory, prawdopodobnie wiązu górskiego, 5 owocników (2 w wiązce i 3 pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1283421 fot.1283422 fot.1283423 fot.1283424 fot.1283425 fot.1283426 fot.1283427 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1283421
1283422
1283423
1283424
1283425
1283426
1283427

ID 364 182 oznaczenie: Rhodotus palmatus; lokalizacja: Stasianie, podnóże Ostrej nad Jasiołką (rezerwat Przełom Jasiołki), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd z bukiem, jodłą, grabem, wiązem górskim, lipą, olszą szarą i jesionem wyniosłym, trzy kłody prawie całkowicie pozbawione kory, 1 kłoda - kępka kilkudziesięciu owocników i druga kępka kilka, druga kłoda - 2 kępki po kilka owocników i trzecia kłoda 2 grupy 2 i 3owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1395630 fot.1395631 fot.1395632 fot.1395633 fot.1395634 fot.1395635 fot.1395636 fot.1395637 fot.1395638 fot.1395639 fot.1395640 fot.1395641 fot.1395642 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395630
1395631
1395632
1395633
1395634
1395635
1395636
1395637
1395638
1395639
1395640
1395641
1395642
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji