grzyby.pl

Pluteus

drobnołuszczak, łuskowiec
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Owocnik od dużych do małych. Kapelusz różnie zabarwiony, zwykle biały, żółty, brązowy, szaroczarny i w barwach pośrednich, suchy, często o powierzchni z drobnymi, widocznymi w centrum kapelusza łuseczkami, czasem tylko włóknisty lub żyłkowany; miękki i kruchy. Blaszki u dojrzałych owocników różowe, nie przyrośnięte do trzonu, brzuchate, dość gęste. Przeważnie z cystydami na ostrzu i na powierzchni. Trzon bez pierścienia i bez pochwy. Walcowaty, włóknisty, łatwo się wyłamujący, często pusty w środku. Wysyp zarodników różowy. Zarodniki owalne do eliptycznych, gładkie, nieamyloidalne. Podział systematyczny jest oparty głównie na cechach mikroskopowych, w tym na budowie skórki kapelusza, wyróżniana jest grupa z leżącymi strzępkami i z okrągławymi komórkami w skórce kapelusza oraz na obecności i wyglądzie cystyd.Owocnik od dużych do małych. Kapelusz różnie zabarwiony, zwykle biały, żółty, brązowy, szaroczarny i w barwach pośrednich, suchy, często o powierzchni z drobnymi, widocznymi w centrum kapelusza łuseczkami, czasem tylko włóknisty lub żyłkowany; miękki i kruchy. Blaszki u dojrzałych owocników różowe, nie przyrośnięte do trzonu, brzuchate, dość gęste. Przeważnie z cystydami na ostrzu i na powierzchni. Trzon bez pierścienia i bez pochwy. Walcowaty, włóknisty, łatwo się wyłamujący, często pusty w środku. Wysyp zarodników różowy. Zarodniki owalne do eliptycznych, gładkie, nieamyloidalne. Podział systematyczny jest oparty głównie na cechach mikroskopowych, w tym na budowie skórki kapelusza, wyróżniana jest grupa z leżącymi strzępkami i z okrągławymi komórkami w skórce kapelusza oraz na obecności i wyglądzie cystyd.
Saprotrofy. Zdecydowana większość wyrasta na rozkładającym się drewnie.

W rodzaju łuskowiec jest wiele podobnych do siebie gatunków – ich pewne rozróżnienie wymaga sprawdzenia cech mikroskopowych. Saprotrofy. Zdecydowana większość wyrasta na rozkładającym się drewnie.

space