grzyby.pl

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille

maślaczek pieprzowy, Peppery Bolete /en/
Chalciporus amarellus (Quél.) Bataille
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chalciporus piperatus (maślaczek pieprzowy)
pojedynczo i po kilka w trawie, na skraju młodnika świerkowego
Chalciporus piperatus (maślaczek pieprzowy)
Chalciporus piperatus (maślaczek pieprzowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 84

owocnik

Chalciporus piperatus (maślaczek pieprzowy)
Kapelusz ochrowy z rdzawym lub miedzianym odcieniem, jasnoochrowy; (20)30 - 60(80) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do prawie rozpostartego; powierzchnia gładka do przylegająco owłosionej, wilgotna śluzowata, sucha błyszcząca.

space

Trzon barwy kapelusza; 20-40 x 5-10 mm, równogruby lub zwężający się ku podstawie, cienki; u postawy z żółtą grzybnią; powierzchnia gładka, bez osłony.

space

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 84

zarodniki

Wysyp czerwonawobrązowy (brązowy). Zarodniki wrzecionowate, gładkie, 7-12 x 3-5 µm.
Spore print redish-brown, brown. Spores fusiform, smooth, 7-12 x 3-5 µm.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 84

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają od czerwca do października w lasach iglastych i na obrzeżach, zwykle pojedynczo lub po kilka, zwykle pod świerkami, sosnami, jodłami, brzozami i bukami; lipiec-listopad. Grzyb mykoryzowy.
Common. Summer-fall in coniferous forests, under Pinus or Picea, usually solitary or few together, in grass and on forest edges.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 84

jadalne czy trujące? 🟡

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 84
Jadalny. Na surowo ma silnie piekący smak. Jednak podczas obróbki termicznej całkowicie zanika i pozostaje łagodny w smaku grzyb, niewysokiej atrakcyjności kulinarnej z powodu gąbczastego miąższu. Dawniej podawany jako grzyb przyprawowy, co oddaje epitet gatunkowy, jednak z uwagi na całkowite zanikanie piekącego smaku podczas gotowania nie spełnia takiej roli [133s33].
Edible. Hot taste disapears during cooking.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 84

wybrane okazy · selected collections

#2
03 10 01 - 1
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
#3
07 09 24 - 4
/Czechy, Orlickie Hory/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.279 [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.27 [26III]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.149 [2]
  • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.33 [133]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1518]
    Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille · synonimy: Suillus piperatus (Bull.) Kuntze
    publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Rudawska i in. 2011, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ronikier 2012, Kudławiec 2014, Gierczyk i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2015, Kujawa i in. 2015a, Grzesiak i in. 2017, Pietras i in. 2016a, Grzesiak i in. 2017a, Krotoski 2012, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Bartoszek i Mleczko 2019, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Chachuła i in. 2019a, Łyczek i in. 2006, Kasprowicz i in. 2011, Piskorski 2021, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Domian i Kujawa 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji