grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

pępówka pofałdowana
Omphalina ericetorum (Bull.) M. Lange · Omphalina umbellifera (L.) Quél.