takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél.