red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet