grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet

drobnołuszczak brązowoczarny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak szarostopowy (Pluteus thomsonii)drobnołuszczak brązowoczarny (Pluteus villosus)