grzyby.pl

Pluteus inquilinus Romagn.

drobnołuszczak bulwiastotrzonowy
Pluteus alborugosus Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na martwym drewnie drzew liściastych; czerwiec-wrzesień.W lasach, na martwym drewnie drzew liściastych; czerwiec-wrzesień.