literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Nie znaleziona literatura id: ""
znaleziska Pluteus hispidulus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 335627 AC-37 362378 DF-85 74966 GC-02 252496 GC-12 265350

 ID74966  Pluteus hispidulus var. cephalocystis; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-85; 2007.08.27; Na brzegu lasu łęgowego (gł. jesion i jawor); na ziemi jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/PC/10.12.12, tak, notatka: tak
uwagi: rośliny w pobliżu to gł. Aegopodium podagraria

fot. 115597 fot. 115598

 ID252496  Pluteus hispidulus; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.16; las mieszany; na kawałku drewienka zagrzebanego w ściółce 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004163, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 726008 fot. 726009

 ID265350  Pluteus hispidulus; Puszcza Knyszyńska, około 800m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2015,07,12; fragment lasu o zadrzewieniu liściastym; we wnęce powstałej w centralnej części pnika topolowego 6 owocników, w późniejszym terminie w tym samym roku, spotkałem jeszcze pojedyncze sztuki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006022, BGF0006023, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 776364

ID335627 Pluteus hispidulus v. cephalocystis; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.09.14; żyzna buczyna - powierzchnia pohuraganowa; na murszejącej kłodzie Fagus sylvarica pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1169127 fot. 1169128 fot. 1169129 fot. 1169130
zarodniki: 5,6-6,8 µm x 4,7-6,6 µm (średnio: 6,1 x 5,2 µm), Q: 1,0-1,4 (średnio 1,2):
fot. 1169131
cheilocystydy:
fot. 1169132 fot. 1169133
skórka kapelusza:
fot. 1169134

ID362378 Pluteus hispidulus v. cephalocystis; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; żyzna buczyna; na zmurszałym drewnie wymieszanym z liśćmi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382239 fot. 1382240 fot. 1382241
Zarodniki: 5,5-7,1 x 4,6-6,0 µm (średnio 6,3 x 5,1 µm), Q: 1,1-1,4 (średnio 1,2):
fot. 1382242
cheilocystydy:
fot. 1382243 fot. 1382244
skórka:
fot. 1382245

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji