grzyby.pl

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet

drobnołuszczak gruczołowaty, drobnołuszczak kropkowanotrzonowy · drobnołuszczak ochrowobrązowy
Pluteus boudieri P.D.Orton · Pluteus depauperatus Romagn. [gł. w czekl.] · Pluteus dryophiloides P.D.Orton · Pluteus gracilis (Bres.) J.E.Lange · Pluteus granulatus Bres. · Pluteus hiatulus Romagn.[gł. w MB (2022-12)] · Pluteus pellitus var. gracilis Bres. · Pluteus punctipes P.D. Orton [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] ponad to podano Pluteus depauperatus Romagn. "drobnołuszczak ochrowobrązowy" oraz Pluteus punctipes P.D. Orton "drobnołuszczak kropkowanotrzonowy" jako osobne gatunki; wg GBIF to synonimy. (2023-1-3)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID132247 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID132247 (© autora fot.)
Pluteus plautus (drobnołuszczak gruczołowaty)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na resztkach drewna, pniakach, pniach lub gałązkach, przeważnie drzew liściastych, czasem iglastych; kwiecień-wrzesień.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

wybrane okazy · selected collections

#2
bc.940526-1
leg. Bohdan Cienciała
/Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach/
#4
bc.940814-1
leg. Bohdan Cienciała
/Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3933]
  Pluteus depauperatus Romagn. — wg Index Fungorum: P. plautus (Weinm.) Gillet · uwagi: wg IF to synonim P. plautus
  publikacje: Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3951]
  Pluteus plautus (Weinm.) Gillet · synonimy: P. depauperatus Romagn., P. boudieri P.D. Orton, P. dryophiloides P.D. Orton, P. gracilis (Bres.) J.E. Lange, P. granulatus Bres., P. pellitus var. gracilis Bres., P. punctatus Wichansky, P. semibulbosus (Lasch) Gillet
  uwagi: wg IF P. punctatus i P. semibulbosus to odrębne gatunki
  publikacje: Flisińska 2004 (as: P. granulatus i P. semibulbosus), Lisiewska i Marach 2002, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: P. semibulbosus), Kujawa 2005, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: P. semibulbosus), Kujawa i Gierczyk 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Kozłowska i in. 2015 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Kudławiec i Misiuna 2014 (as: P. semibulbosus), Gierczyk i in. 2015a (as: P. plautus i P. semibulbosus), Pietras i in. 2016a, Kujawa i in. 2017 (as: P. semibulbosus), Wojewoda i in. 2016 (as: P. hiatulus), Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Gierczyk i in. 2019a (as: P. plautus i P. semibulbosus), Kozłowska i in. 2019 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Ślusarczyk 2019 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Kujawa i in. 2019 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Kujawa i in. 2020 (as: P. plautus i P. semibulbosus), Friedrich 2020, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020 (as: P. semiulbosus), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Pluteus plautus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-73 347500 AB-94 276241 AD-17 21954 AD-18 77658 AD-27 44506 CA-89 242583 CB-24 132247 CE-37 192184 DD-59 46668 DE-35 320760 268707 DE-45 241490 DE-47 320900 DE-54 333115 DE-55 364634 320059 242921 DE-56 320899 DE-65 325296 ED-35 252069 GC-11 265055 GC-12 265204

 ID21954  Pluteus plautus; 3 km SW od Toporowa, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-17; 2005.07.31; las mieszany( sosna, świerk, dąb, brzoza); kłoda drzewa liściastego w średnim stopniu rozkładu 1 okaz; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 215, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID44506  Pluteus plautus; 1,5 km na SW od Gryzyny, pow. Kosno Odrz., woj. lubuskie, AD-27; 2006.08.29; las mieszany (Pinus, Betula); gałąż Betula leżąca na ziemi 2 okazy; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, w zielniku własnym, H. 489, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57106

 ID46668  Pluteus plautus; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24, DD-59; 2006.09.19; las bukowy; na powalonym pniu buka pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BG/14.01.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID77658  Pluteus plautus; 3 km na S od Mostki, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-18; 2007.08.07; las mieszany (Pinus, Fagus, Quercus); leżąca gałąż Quercus pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak,H 789 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121793fot. 121794

 ID132247  Pluteus plautus; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka; na kapie sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0005, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/242160.html
uwagi: fot. 242548 fot. 242549
N 54*02,927'
E 17*44,554'
154 m.npm
UWAGA (BG): Zniszczona skórka kapelusza.

ID192184 Pluteus plautus; 200 m na S-E od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.27; Las olchowy, w pobliżu pojedynczo dąb, leszczyna i dużo olchy oraz krzaków bzu.; na leżącej gałęzi dzikiego bzu 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Jakub Węcławski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Kapelusz średnica 2 cm, owocnik lekko różowy. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/430581.html
Las prywatny, działka nr 305/1. Gmina Bolesławiec.
fot. 448073 fot. 448074

ID241490 Pluteus plautus; 0,6 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.07.04; śródleśna kępa rdestowców; na starych, leżących łodygach rdestowców kilka pojedynczych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jakub Węcławski ; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 46,43" N i 19st 25' 9,2"

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/684664.html

W tej samej kępie rosła wcześniej Hohenbuehelia cyphelliformis id 231580

ID242583 Pluteus plautus; TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2014.07.23; buk, sosna, dąb; kłoda dębowa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 690646 fot. 690647

ID242921 Pluteus plautus; las pomiędzy Wymysłówkiem a Stobieckiem Miejskim, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.29; śródleśna kępa rdestowców; na starej, leżącej łodydze rdestowca jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 44" N i 19st 23' 22,5" E

fot. 691721

ID252069 Pluteus plautus; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.08.06; Pino-Quercetum; zmurszały pniak 1 szt; leg. ala mikołaj; det. W. Czerniawski, J. Węcławski; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/696770.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/696772.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/696774.jpg

 ID265055  Pluteus plautus; około 1km na S od Ciasnego, brzeg zb. wodnego Zielona, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2015.07.10; brzeg zb. wodnego; na leżącym w szuwarach pniu liściastego(?) dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005934, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/769313.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/769314.jpg

 ID265204  Pluteus plautus; Puszcza Knyszyńska, około 800 na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2015,06,28; fragment wilgotnego lasu z przewagą liściastych (topola, brzoza); na częściowo zbutwiałych gałęziach (zapewne topoli) pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 775554fot. 775555fot. 775556

ID268707 Pluteus plautus; 1km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2015.09.20; las liściasty -klon, brzoza, jesion, leszczyna i inne; na zmurszałym fragmencie gałązki leżącym na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 47" N i 19st 23' 21" E

fot. 789675 fot. 789676

ID276241 Pluteus plautus; 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.29; buczyna; na silnie rozlożonym drewnie bukowym w grupie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/790402.html
fot. 823302 fot. 823303 fot. 823304

ID320059 Pluteus plautus; przy leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.08.11; skraj lasu liściastego -gł. dęby, również buki, brzozy, sosny i inne; na murszejącym pniaku dębu (?) 3 owocniki w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 14,4" N i 19st 22' 42" E

fot. 1038048 fot. 1038049 fot. 1038050

ID320760 Pluteus plautus; Góra Kamieńska, pn. stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.08.15; liściaste nasadzenia na stoku -topole, brzozy, karagana, robinia; na pniu ściętej topoli białej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 48" N i 19st 24' 40" E

fot. 1041616

ID320899 Pluteus plautus; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.09.02; wielogatunkowy las mieszany -jodły, buki, dęby, brzozy, osiki, graby i inne; na mocno zmurszałym fragmencie kłody dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 2" N i 19st 30' 38" E

fot. 1042672 fot. 1042673

ID320900 Pluteus plautus; 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2018.09.01; las liściasty przechodzący w ols -graby, brzozy, leszczyny, olchy; na murszejącym pniu powalonej brzozy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 7,5" N i 19st 35' 32" E

fot. 1042693 fot. 1042694

ID325296 Pluteus plautus; 1 km SW od wsi Bobry, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2019.07.20; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej, śródleśnej niecki; na mocno zmurszałym fragmencie wierzbowego krzewu leżącym na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 34,2" N i 19st 24' 12" E

fot. 1088960 fot. 1088961 fot. 1088962 fot. 1088963
4.08.
fot. 1088964 fot. 1088965

ID333115 Pluteus plautus; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.07.12; las mieszany -brzozy, sosny, graby, olchy, leszczyny; na mocno zmurszałej, padłej brzozie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 11,5" N i 19st 15' 13,5" E

fot. 1150224 fot. 1150225

ID347500 Pluteus plautus; Szczecin Gocław (Uroczysko Kupały, Zielone Wzgórze), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; 2021.08.07; żyzna buczyna; na leżącym na ziemi odłamanym konarze Fagus sylvatica w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1247647.html

ID364634 Pluteus plautus; 1 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.18; liściaste zarośla przy lesie -dąb, osika, czeremcha, brzoza; na zmurszałej kłodzie czeremchy (?) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0165 19,3924

fot. 1400298 fot. 1400299 fot. 1400300 fot. 1400301 fot. 1400302 fot. 1400303

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji