Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm.

drobnołuszczak malutki łuskowiec karzełkowaty
na stronie — znaleziska