Pluteus umbrosus (drobnołuszczak czarnożyłkowy)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID24760 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID24760 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID23506 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, na drewnie drzew iglastych i liściastych, na pniakach, zmurszałych pniach; czerwiec-październik.
Gatunek podobny do drobnołuszczaka czarnoostrzowego (Pluteus atromarginatus) tj. z blaszkami z ciemnymi ostrzami. Jednak różni się cechami mikroskopowymi — brakiem haków na pleurocystydach i odmiennym rodzajem komórek skórki kapelusza. Wyrasta na drewnie drzew liściastych.

wybrane okazy · selected collections

#1
bk.24
leg. Barbara Kudławiec, det. B.Kudławiec ID 208709 opubl Poznań Radojewo
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Pluteus umbrosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-83 327585 AB-93 24760 AB-94 308332 350228 297219 AB-97 333159 AC-09 335868 BB-01 318963 225555 BC-68 53276 BC-99 208709 135051 CA-98 173972 CE-78 24155 DA-96 361911 DB-05 361363 DB-06 362288 DD-77 23506 DE-65 292530 EC-34 288379

 ID23506  Pluteus umbrosus; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.10.05; las mieszany z bukiem i jodłą; na fragmencie kłody leżącego starego buka pojedynczo na konarach i kłodach; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 0356-0358/2005 (herb.autora), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: łuskowiec cienisty
pierwsze spotkałem na fragmencie konaru leżącego buka, rosło ich około 10 w różnych jego częściach; kilka dni później w tym samym miejscu wyrosło jeszcze kilka nowych oraz również kilkanaście rosło na innej bardzo rozłożonej kłodzie buka

fot. 22982

=== nowy dla Nizin Środkowopolskich
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

 ID24155  Pluteus umbrosus; 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 2005.10.13; las bukowo-świerkowy z domieszkami; na mocno zmurszałej kłodzie (buka?) jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24041

 ID24760  Pluteus umbrosus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch, AB-93; 2005.10.29; buczyna pomorska; murszejąca kłoda martwego buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek; eksykat: nie (był tylko 1 owocnik), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24929 fot. 24930

 ID53276  Pluteus umbrosus; rez. Promenada, woj. wielkopolskie, BC-68; 2006.09.09; las grabowo-dębowy; na leżącym porośniętym mchem pniu pojedynczo, jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E144, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73780

 ID135051  Pluteus umbrosus; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC-99; 2009.06.17; las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg; murszejący pień powalonego drzewa liściastego, być może dębu jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/31.07.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°30'40,49" E 16°58'04,56"

zdjęcia grzybka:
fot. 248139 fot. 248140

Więcej zdjęć owocników i stanowiska w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/247963.html

 ID173972  Pluteus umbrosus; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.09.11; las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba,świerk; na martwej omszonej brzozie kilka owocników w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/9.12.10, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/371389.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 372149

 ID208709  (potwierdzenie 135051) Pluteus umbrosus; 2,1 km na NE od Poznań - Radojewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 2012.10.18; las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg, spory udział martwego drewna w postaci kłód dębu i wiązu; murszejący pień powalonego drzewa liściastego, być może dębu, obserwowany od 2008 roku (widoczny coraz dalej postępujący rozpad drewna) dwa owocniki (pojedynczo); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, w prywatnym zielniku B.K., okaz do GREJ przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 52°30'40,53" E 16°58'04,37"

nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, oddział 202

forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS (Dyrektywa siedliskowa) Biedrusko; Park Krajobrazowy Biedrusko

zdjęcia:

fot. 535026 fot. 535027 fot. 535028fot. 535029 fot. 535030

 ID225555  Pluteus umbrosus; 2 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.10.14; Buczyna; na murszejącym pniaku 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/131014/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 609988 fot. 609989

ID288379 Pluteus umbrosus; Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.07.31; las liściasty w typie grądu; na murszejącym pniaku liściastym Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/863580.html

ID292530 Pluteus umbrosus; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.10.02; las mieszany; miejsce składowania drewna liściastego; na murszejących resztkach drzewa zagrzebanych w ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 25" N i 19st 23' 51,4" E

fot. 884072 fot. 884073 fot. 884074 fot. 884075

ID297219 Pluteus umbrosus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.11.11; kwaśna buczyna; na zmurszałej kłodzie Bk w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907456

ID308332 Pluteus umbrosus; Puszcza Bukowa, 2 km na NW od miejscowości Glinna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.10.01; łęg olszowo-jesionowy; na murszejącej kłodzie Ol pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 959747 fot. 959748 fot. 959749 fot. 959750

 ID318963  Pluteus umbrosus; Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2018.10.21; Ols porzeczkowy; Na pniaku jesiona wyniosłego 4 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0003939, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1030291 fot. 1030292

ID327585 Pluteus umbrosus; Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 1 km na SE od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.10.17; łęg olszowo-topolowy; na konarze leszczyny w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111612 fot. 1111613 fot. 1111614

ID333159 Pluteus umbrosus; Dolina Krąpieli, 1,2 km na SE od Ulikowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2020.07.17; grąd subatlantycki; na korzeniach wywrotu Db pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150586 fot. 1150587 fot. 1150588 fot. 1150589

ID335868 Pluteus umbrosus; prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2020.09.19; łęg olszowo-jesionowy; na zmurszałej kłodzie Popusus sp. w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1170368 fot. 1170369 fot. 1170370

ID350228 Pluteus umbrosus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,3 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2021.09.20; żyzna buczyna; na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269064 fot. 1269065 fot. 1269066 fot. 1269067

ID361363 Pluteus umbrosus; Wysoczyzna Elbląska między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.09.19; Buczyna z dodatkiem So, Db i in., wilgotne miejsce przy potoku; na zbutwiałym nierozpoznanym drewnie 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'19.6"N 19°25'49.9"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1372758.html

ID361911 Pluteus umbrosus; Pagórki, 800 m. N, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.10.02; buczyna, mokre, błotniste miejsce na dnie jaru przy strumyku; na 2 butwiejących, omszonych kłodach liściastego 2 owocniki na 2 kłodach w odległości 20-30 m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'47.8"N 19°31'11.3"E

fot. 1378504 fot. 1378505 fot. 1378506 fot. 1378507 fot. 1378508 fot. 1378509

ID362288 Pluteus umbrosus; Elbląg, las Bażantarnia, 100m. NW od Świątyni Dumania, przy Srebrnym Potoku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.10.08; Buczyna, wilgotne miejsce 2 m. od potoku; na mocno zbutwiałym, omszonym pniu buka 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'25.4"N 19°28'19.0"E

fot. 1381545 fot. 1381546 fot. 1381547 fot. 1381548 fot. 1381549 fot. 1381550

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji