Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm.

na stronie — uwagi · znaleziska
Pluteus umbrosus
copyright © by Barbara Kudławiec

uwagi

Gatunek podobny do drobnołuszczaka czarnoostrzowego (Pluteus atromarginatus) tj. z blaszkami z ciemnymi ostrzami. Jednak różni się cechami mikroskopowymi — brakiem haków na pleurocystydach i odmiennym rodzajem komórek skórki kapelusza. Wyrasta na drewnie drzew liściastych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.24.bk - Pluteus umbrosus
bk.24
leg. Barbara Kudławiec, det. B.Kudławiec ID 208709 opubl Poznań Radojewo #1