grzyby.pl

Abortiporus

różnoporek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaeMetuloidea fragransAtheliachaete galactites