grzyby.pl

Aurantiporus fissilis (Berk. et M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden [gł. w MB (2022-12)]

białak czerniejący, białak niemiły
Pappia fissilis (Berk. et M.A. Curtis) Zmitr. [gł. w GBIF (2022-12)] · Tyromyces fissilis (Berk. et M.A. Curtis) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Głównie na pniach drzew poza lasami, na gatunkach liściastych; lipiec-listopad.Głównie na pniach drzew poza lasami, na gatunkach liściastych; lipiec-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem