grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers & P.K. Buchanan

Hypochnicium polonense (Bres.) A. Strid
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaeBulbillomyces farinosusstrzępkoskórka (Hyphoderma)