grzyby.pl

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto

włókniczek skórkowaty, włókniczek skórzasty
Meruliopsis corium (Pers.) Ginns
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Byssomerulius corium (włókniczek skórkowaty)
01.12.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Byssomerulius corium (włókniczek skórkowaty)
Byssomerulius corium (włókniczek skórkowaty)
Byssomerulius corium (włókniczek skórkowaty)
Byssomerulius corium (włókniczek skórkowaty)
Byssomerulius corium (włókniczek skórkowaty)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Bardzo pospolity w Polsce. W lasach liściastych i mieszanych, zwykle na brzegach rzek, w zaroślach, parkach, ogrodach, na martwym drewnie liściastym i korze, zwłaszcza na wierzbach; owocniki tworzone przez cały rok.Bardzo pospolity w Polsce. W lasach liściastych i mieszanych, zwykle na brzegach rzek, w zaroślach, parkach, ogrodach, na martwym drewnie liściastym i korze, zwłaszcza na wierzbach; owocniki tworzone przez cały rok.