grzyby.pl

Meruliopsis corium (Pers.) Ginns

włókniczek skórkowaty, włókniczek skórzasty
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaeklejoporek winnoczerwony (Gloeoporus taxicola)Mycoacia aurea