grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. et Ryvarden

Phlebia bispora (Stalpers) Nakasone