red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phanerochaete deflectens (P. Karst.) Hjortstam

korownica jasnoochrowa
Phlebia deflectens (P. Karst.) Ryvarden
na stronie — występowanie