grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich

kolcowoszczek popękany

występowanie

Na leżących kłodach sosny.