jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich

kolcowoszczek popękany
na stronie — występowanie

występowanie

Na leżących kłodach sosny.