Wyróżnia się dwa podrodzaje, rozróżniane na podstawie miejsca występowania i wyglądu cystyd. Podrodzaj Conocybe nigdy nie ma osłony. W podrodzaju (obecnie w randze rodzaju) stożkówka (Pholiotina) resztki osłony są czasem widoczne na brzegu kapelusza lub w postaci skórzastego pierścienia na trzonie.
Owocniki przeważnie drobne i kruche, z cienkim i sztywnym trzonem oraz stożkowato-kloszowatym kapeluszem. Większość gatunków bez śladów osłony, u części widoczne one w postaci skórzastego pierścienia na trzonie. Kapelusz mniej lub bardziej higrofaniczny, pobrużdżony lub nie. Barwy rdzawej, ochrowej lub białawej. Blaszki ochrowe do brązowych. Trzon długi, cienki, rurkowaty. Zarodniki gładkie, elipsoidalne do wydłużono-jajowatych, rdzawobrązowe. Wysyp rdzawy.
Conocybe bisporigera
3
Conocybe bisporigera
moseri v. bisporig.
objaśnienie skrótów

występowanie

Saprofity wyrastające na terenach trawiastych i w ogrodach; przeważnie wybierają żyzne siedliska, rzadziej w lasach i na rozkładającym się drewnie. W Europie występuje ok. 55 gatunków.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji