takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Conocybe aurea (Jul. Schäff.) Hongo

GREJ: ID230467 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID276566 (© autora fot.)
GREJ: ID276566 (© autora fot.)