takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Conocybe farinacea Watling

GREJ: ID266561 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID266561 (© autora fot.)
GREJ: ID266561 (© autora fot.)