Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281036 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281036 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156425 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156425 (© autora fot.)
Conocybe pubescens (stożkówka owłosiona)
Conocybe pubescens (stożkówka owłosiona)
XL

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach iglastych i liściastych, na łąkach, często na poboczach dróg, na ziemi, na resztkach roślin i odchodach; sierpień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Chmiel & Sadowska (1994)[2666]Chmiel & Sadowska (1994) Grzyby koprofilne w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego.[2666], Domański Z. (1969)[2718]Domański Z. (1969) Grzyby wyższe pastwisk koło Turka.[2718], Domański Z. (1999)[2723]Domański Z. (1999) Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny.[2723], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Hausknecht (2003)[1574]Hausknecht (2003) Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 9. Conocybe Sekt. Mixtae.[1574], Hausknecht (2009)[1577]Hausknecht (2009) Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod.[1577] (bez konkretnego stanowiska), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Nowicka (1979)[2965]Lisiewska & Nowicka (1979) Macromycetes Arboretum Kórnickiego.[2965], Lisiewska & Wypij (1985)[2989]Lisiewska & Wypij (1985) Mikoflora parków Ciechocinka.[2989], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Conocybe pubescens (stożkówka owłosiona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD28 156425 CC15 321600 DE55 281036

ID 156 425 oznaczenie: Conocybe pubescens; lokalizacja: 3 km na SW od Rokitnicy, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD28; data zbioru: 22 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta polana przy paśniku dla zwierząt, na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 463 w zielniku autora; uwagi: fot.307225 fot.307226 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

307225
307226

ID 281 036 oznaczenie: Conocybe pubescens; lokalizacja: 1,8 km S od wsi Radziechowice Pierwsze, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w lesie mieszanym, na ziemi, w trawie, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150517/0001; uwagi: 51st 3' 8,7" N i 19st 19' 7,3"; [bf:757612] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 757612 ;

ID 321 600 oznaczenie: Conocybe pubescens; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 3 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko na gruncie ornym - przy lesie., Na ziemi bogatej w szczątki organiczne., 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0009814; uwagi: [bf:800715]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 800715 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji