Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230390 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230390 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254991 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, z olchami i świerkami; na ziemi, wśród traw.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (1997)[2644]Bujakiewicz (1997) Macromycetes occurring in the Violo odoratae–Ulmetum campestris in the Bielinek Reserve on the Odra river.[2644], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Ginko (1985)[2803]Ginko (1985) Materiały do mikoflory lasów świerkowych Suwalszczyzny.[2803] (as C. antipus (see Wojewoda 2003)), Hausknecht (2009)[1577]Hausknecht (2009) Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod.[1577] (bez konkretnego stanowiska), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (1992)[2970]Lisiewska (1992) Wpływ obecności paśników na pojaw synantropijnych macromycetes w Karkonoskim Parku Narodowym.[2970], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Lisiewska & Mikołajczak (1998)[2982]Lisiewska & Mikołajczak (1998) Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych.[2982], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Zabłocka (1932)[3428]Zabłocka (1932) Grzyby kapeluszowe Zarytego koło Rabki.[3428] (as Galera tenera (see Wojewoda 2003))

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:07 1 znaleziska Conocybe subovalis (stożkówka jajowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA51 332052 DE55 254991 EF31 354798 FG21 230390 FG23 356851

ID 230 390 oznaczenie: Conocybe subovalis; lokalizacja: las między Mszaną a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 27 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przy lesie jodłowo bukowym z domieszkami, na ziemi, 4 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/121027/0002; uwagi: fot.634052 fot.634053; wątek; [bf:553413] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 553413 ;

ID 254 991 oznaczenie: Conocybe subovalis; lokalizacja: 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 53,2" N i 19st 23' 6,13" E], DE55; data zbioru: 10 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze polnej drogi, na ziemi przemieszanej z gnijącą trawą, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/131010/0008; uwagi: [bf:608408] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 608408 ;

ID 332 052 oznaczenie: Conocybe subovalis; lokalizacja: Hel port wojenny, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 5 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005314; uwagi: [bf:959625] fot.1143069 fot.1143070 [notatka: [bf:959625]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 959625 ;

ID 354 798 oznaczenie: Conocybe subovalis; lokalizacja: Klonów, okolice, pow. miechowski, woj. małopolskie, EF31; data zbioru: 14 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka z murawą kserotermiczną u o podstawy wzgórza wapiennego, z ziemi, na łące, pojedynczo; leg. Sławomir Magier, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008595; uwagi: link krzyżowy:; [bf:1178823]; fot.1308188 fot.1308189 fot.1308190 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1178823 ;

ID 356 851 oznaczenie: Conocybe subovalis; lokalizacja: okolice Wisłoczka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 17 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze polnej drogi, na ziemi w trawie, 1 duży owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009293; uwagi: fot.1328762 fot.1328763 fot.1328764 fot.1328765 fot.1328766; Wątek: [bf:1136235] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1136235 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji