takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn.

GREJ: ID276565 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID276565 (© autora fot.)

GREJ: ID276565 (© autora fot.)