grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Conocybe subpallida Enderle

stożkówka bladawa
Conocybe Conocybe Conocybe ConocybeConocybestożkówka białoochrowa (Conocybe siliginea)Conocybe ochrostriata
GREJ: ID230462 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID254990 (© autora fot.)
GREJ: ID295907 (© autora fot.)
GREJ: ID295907 (© autora fot.)