Tx: 3828
grzyby.pl

Conocybe albipes Hauskn.

stożkówka białotrzonowa
Conocybe apala (Fr.) Arnolds var. albipes (Hauskn.) Arnolds
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Stosunkowo częsta. Na łąkach, polach, pastwiskach, w ogrodach, parkach, na poboczach dróg, obrzeżach lasów, rzadko w lasach; na ziemi; czerwiec-lipiec.

wybrane okazy · selected collections

#5
02 06 22 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#3
01 07 18 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279] (as: C. lactea), Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277] (as: C. lactea), Domański Z. (1999)[2721]Domański Z. (1999) Grzyby zebrane w Borach Tucholskich.[2721], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Conocybe lactea), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468] (as: Conocybe lactea), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Ginko (1985)[2803]Ginko (1985) Materiały do mikoflory lasów świerkowych Suwalszczyzny.[2803], Gumińska (1982)[2828]Gumińska (1982) Grzyby kapeluszowe Pienińskiego Parku Narodowego.[2828], Hausknecht (2009)[1577]Hausknecht (2009) Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod.[1577] (bez konkretnego stanowiska), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: C. albipes var. albipes), Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751] (as: C. lactea), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Kujawa (2008)[1791]Kujawa & Kujawa (2008) Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure.[1791], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Conocybe albipes var. albipes), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839] (as: Conocybe lactea), Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Wojewoda (1966)[3364]Wojewoda (1966) Ojcowski National Park.[3364], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781] (as C. lactea), Wojewoda (1999)[3395]Wojewoda (1999) Wstępna charakterystyka grzybów wielkoowocnikowych Magurskiego Parku Narodowego.[3395], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wrzosek (2020)[2551]Wrzosek (2020) Grzyby Pola Mokotowskiego w Warszawie.[2551] (as: C. lactea)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:09 1 znaleziska Conocybe albipes (stożkówka białotrzonowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 346302 AB82 333141 BE82 334922 CC15 295902 DE55 330701 FB77 254079

ID 254 079 oznaczenie: Conocybe albipes var. albipes; lokalizacja: Budne-Goniądz BPN, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB77; data zbioru: 16 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140816/0003; uwagi: fot.694404 [notatka: [bf:694403]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 694403 ;

ID 295 902 oznaczenie: Conocybe albipes; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne., Humus., 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.900878 fot.900879 fot.900880 fot.900881 fot.900882 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900878
900879
900880
900881
900882

ID 330 701 oznaczenie: Conocybe albipes var. albipes; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 3' 6,1" N i 19st 19' 28" E], DE55; data zbioru: 18 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna łąka w borze sosnowym,, na ziemi i resztkach nawozu, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004965; uwagi: [bf:1086313] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1086313 ;

ID 333 141 oznaczenie: Conocybe apala var. albipes; lokalizacja: Szczecin, Ogrody działkowe przy ul. Spiskiej, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB82; data zbioru: 28 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik ogrodowy, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1146641] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1146641 ;

ID 334 922 oznaczenie: Conocybe apala var. albipes; lokalizacja: Krzeszów, ul. Cysterska, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, BE82; data zbioru: 19 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy trawnik, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1163249 fot.1163250 fot.1163251 fot.1163252; zarodniki: 11,6-14,3 µm x 6,9-8,4 µm średnio: 13,1 x 7,8 µm!, Q: 1,5-1,8 średnio 1,7!; fot.1163253; podstawki:; fot.1163254 fot.1163255; cheilocystydy:; fot.1163256 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1163249
1163250
1163251
1163252
1163253
1163254
1163255
1163256

ID 346 302 oznaczenie: Conocybe albipes var. albipes; lokalizacja: ogrodki dzialkowe przy ul. Kantorowickiej, Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; data zbioru: 9 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, w poblizu tujki, ziemia, rozproszone, kilkanascie sztuk; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009247; uwagi: https://www.youtube.com/watch?v=LMDsqeBg1oA; fot.1237849 fot.1237850 fot.1237851 fot.1237852 fot.1237853 fot.1237854 fot.1237855 fot.1237856 fot.1237857 fot.1237858; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszony jako C. apala. [fotografie: tak];

1237849
1237850
1237851
1237852
1237853
1237854
1237855
1237856
1237857
1237858
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji