takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina rugosa (Peck) Singer

Conocybe rugosa (Peck) Watling
GREJ: ID156194 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID156194 (© autora fot.)