takson nie ujęty w czekliście

Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn. & Svrcek