grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Conocybe pulchella (Velen.) Hauskn. et Svrček

Conocybe Conocybe Conocybe ConocybeConocybestożkówka zamszowata (Conocybe pilosella)stożkówka białoochrowa (Conocybe siliginea)
GREJ: ID286316 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID230457 (© autora fot.)
GREJ: ID286316 (© autora fot.)