takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Conocybe pulchella (Velen.) Hauskn. et Svrček

GREJ: ID286316 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID230457 (© autora fot.)
GREJ: ID286316 (© autora fot.)