Conocybe semiglobata (stożkówka półkulista)
XL
Conocybe semiglobata (stożkówka półkulista)
XL
Conocybe semiglobata (stożkówka półkulista)
Conocybe semiglobata (stożkówka półkulista)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach, w lasach iglastych i liściastych, na obrzeżach lasów, w ogrodach, na pastwiskach, polach uprawnych; na ziemi, czasem na glebach piaszczystych; czerwiec-listopad.

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.120924-24092012-8JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1264]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska).[1264], Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej.[1263], Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Domański et al. (1963)[2711]Domański et al. (1963) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960).[2711], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2013)[1464]Friedrich (2013) The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland.[1464], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: C. semiglobata var. semiglobata), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: C. semiglobata var. semiglobata), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (1994)[2835]Gumińska (1994) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część VI).[2835], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hausknecht (2009)[1577]Hausknecht (2009) Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod.[1577] (bez konkretnego stanowiska, as: C. semiglobata var. semiglobata), Hołownia (1977)[2860]Hołownia (1977) Materiały do znajomości mikoflory Ciechocinka.[2860], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: C. semiglobata var. semiglobata), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Kujawa (2008)[1791]Kujawa & Kujawa (2008) Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure.[1791], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778] (as: C. semiglobata var. semiglobata), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (1988)[2969]Lisiewska (1988) Macromycetes niektórych rekultwowanych zwałowisk zewnętrznych w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego.[2969], Lisiewska & Mikołajczak (1998)[2982]Lisiewska & Mikołajczak (1998) Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych.[2982], Lisiewska & Wypij (1985)[2989]Lisiewska & Wypij (1985) Mikoflora parków Ciechocinka.[2989], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Olesiński & Wojewoda (1985)[3069]Olesiński & Wojewoda (1985) Materiały do flory macromycetes północno-wschodniej Polski.[3069] (as C. tenera (see Wojewoda 2003)), Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Sałata (1988)[3179]Sałata (1988) Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne nt. „Flora, ekologia i rozmieszczenie geograficzne grzybów”.[3179], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372] (as C. tenera (see Wojewoda 2003)), Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (1999)[3410]Wojewoda et al. (1999) Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies.[3410], Zabłocka (1932)[3428]Zabłocka (1932) Grzyby kapeluszowe Zarytego koło Rabki.[3428] (as C. tenera (see Wojewoda 2003))

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:40 1 znaleziska Conocybe semiglobata (stożkówka półkulista) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AC08 333090 AC12 346676 CC15 358922 DE35 330703

ID 330 703 oznaczenie: Conocybe semiglobata var. semiglobata; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 13' 24,3" N i 19st 25' 8,7" E], DE35; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze dróżki, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004966; uwagi: [bf:1101419] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1101419 ;

ID 333 090 oznaczenie: Conocybe semiglobata; lokalizacja: Wąwóz koło Suchanówka, 2,1 km SE od Suchanówka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC08; data zbioru: 29 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta droga przy łęgu, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1139713] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1139713 ;

ID 346 676 oznaczenie: Conocybe semiglobata; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 2,9 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 8 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wykoszona łąka, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1242608 fot.1242609 fot.1242610; Zarodniki: 11,2-13,0 x 6,0-7,4 µm średnio 11,8 x 6,5 µm!, Q: 1,6-2,1 średnio 1,8!:; fot.1242611; podstawki:; fot.1242612; cheilocystydy:; fot.1242613; kaulocystydy:; fot.1242614; skorka kapelusza:; fot.1242615 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1242608
1242609
1242610
1242611
1242612
1242613
1242614
1242615

ID 358 922 oznaczenie: Conocybe semiglobata var. campanulata; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 28 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - przy budynku stajni, Na ziemi, 5 owocników; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009800; uwagi: [bf:800576] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 800576 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji