takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Conocybe ochrostriata Hauskn.

GREJ: ID255480 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID255480 (© autora fot.)
GREJ: ID246713 (© autora fot.)
GREJ: ID246713 (© autora fot.)