Tx: 1041
grzyby.pl

Conocybe subpubescens P.D. Orton

stożkówka drobnoowłosiona
Conocybe digitalina (Velen.) Singer ss. auct.gł. w MB (24.1.12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W monografii Hausknechta priorytet ma C. subpubescens, wśród synonimów występuje "C. digitalina (Velen.) Singer ss. auct." Hausknecht pisze: "C. digitalina was considered by Singer as an older name for C. subpubescens. However, the type consists only of a medium basidiocarp with spores being too large for C. subpubescens. Therefore, Hausknecht (2003) came to the concluson, that the type of C. digitalina is a slightly lagrer specimen of C. pulchella and Orton's C. subpubescens is the valid name". Jednocześnie Hausknecht podaje C. digitalina jako synonim C. pulchella. Należy zatem uznać, że wobec powyższego C. subpubescens jest główną nazwą i ta nazwa ma priorytet [BG (2024-1-12)]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230465 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID201706 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254343 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254343 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230464 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W wilgotnych lasach mieszanych, na resztkach roślin; lipiec-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Conocybe cryptocystis), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Hausknecht (2009)[1577]Hausknecht (2009) Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod.[1577] (bez konkretnego stanowiska), Hołownia (1968)[2856]Hołownia (1968) Grzyby wyższe okolic Torunia. Cz. I (Basidiomycetes: Cantharellaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Russulaceae, Agaricaceae - sensu lato).[2856], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821] (as: C. cf subpubescens), Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Olesiński & Wojewoda (1985)[3069]Olesiński & Wojewoda (1985) Materiały do flory macromycetes północno-wschodniej Polski.[3069] (as C. tenera (see Wojewoda 2003)), Skirgiełło (1998)[3206]Skirgiełło (1998) Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park – monitoring studies.[3206], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (1999)[3410]Wojewoda et al. (1999) Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies.[3410] (as C. semiglobata (see Wojewoda 2003))

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Conocybe subpubescens (stożkówka drobnoowłosiona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD18 156811 CA79 201706 CA89 195142 DE35 358759 DE45 368464 DE47 365642 DE55 329527 331643 331645 332972 DE56 254343 281035 285889 332968 351669 DE65 303834 352609 DE75 196597 FG21 195586 356840 GC01 230464 230465 257462 257477 GC02 230463 GC11 230466 257478

ID 156 811 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 2 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 7 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ścieżka w kwasnej buczynie niżowej, na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 667 w zielniku autora; uwagi: fot.308509 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

308509

ID 195 142 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 29 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny,dębu, wypalenisko na polanie, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/111029/0001; uwagi: fot.463580; Forma ochrony-Trójmiejski PK. [notatka: [bf:453414]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 453414 ;

ID 195 586 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: las między Chyrową, a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga leśna z dużą ilością wilgoci, buk, jodła, leszczyna, dziki bez, na ziemi, w grupie 5 owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk i potwierdził mikroskopowo; eksykat: BGF/BF/AH/111016/0005; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:450191] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 450191 ;

ID 196 597 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 26 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, młodnik dębowy, na ziemi, 1; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110626/0001; uwagi: fot.470187 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

470187

ID 201 706 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Sopockie, TPK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 4 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką świerka,sosny, zmielone drewno, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120704/0002; uwagi: fot.502443; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.42221~18.52232&lvl=15&sp=point.54.42221_18.52232_4%20lipca%202012%20 7!.JPG [notatka: [bf:494695]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 494695 ;

ID 230 463 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 5 km na NE od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 29 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szerokie pobocze drogi leśnej od kilku lat używane jako składowisko drewna, wokół drzewostan bardzo urozmaicony, na wilgotnej ziemi zmieszanej z dużą ilością resztek drewna, kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110529/0004; uwagi: fot.634471 [notatka: nie] [fotografie: tak];

634471

ID 230 464 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: około 2 km na NE od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 4 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany graniczący ze zrebem, na trocinach pozostałych po pracach leśnych, cześciowo porośnięte trawą, masowo w obrebie trocin; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120604/0002; uwagi: fot.634474; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" 2019! lokalizacja określona jako "między Ogrodniczkami a Krasnym Lasem". [notatka: nie] [fotografie: tak];

634474

ID 230 465 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: około 3 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 5 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rozdroże w lesie iglastym, ziemi usłana resztkami drewna pozostałymi po pracach leśnych, częsciowo zbutwiałych i porośniętych pokrzywami i trawą, masowo; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120605/0003; uwagi: fot.634477; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" 2019! lokalizacja określona jako "między Ogrodniczkami a Krasnym Lasem". [notatka: nie] [fotografie: tak];

634477

ID 230 466 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: około 1 km na SW od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, pobocze drogi leśnej usłąne resztkami drewna, kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120923/0002; uwagi: fot.634480; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" 2019! lokalizacja określona jako "okolice Krasnego Lasu". [notatka: nie] [fotografie: tak];

634480

ID 254 343 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 2,2" N i 19st 30' 35,2" E], DE56; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, buki i in, na ziemi, kilkanaście owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130915/0002; uwagi: [bf:596286] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 596286 ;

ID 257 462 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: około 700 m na N od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 17 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szerokie przydroże, używane okresowo jako składowisko drewna, usłane jego resztkami,, na leżących od kilku lat butwejacych resztkach drewna, dwie grupy owocników oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130517/0002, BGF/BF/MG/130517/0003; uwagi: stanowiska opisane w wątkach:; [bf:560576]; [bf:560565] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 560565 560576 ;

ID 257 477 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: około 400 m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 13 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dukt porośnięty trawą w lesie iglastym, z małą domieszką liściastych, na trawiastej ziemi, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130813/0001; uwagi: fot.748048 [bf:588403] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 588403 ;

ID 257 478 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: kilkaset metrów na SE od leśniczówki Krasny Las, Puszcza Knyszyńska, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 25 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie liściastym, składowisko drewna, na butwiejących trocinach, kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130825/0011; uwagi: fot.748051 [bf:590995] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 590995 ;

ID 281 035 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,7 km S od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 57,9" N i 19st 29' 20,7" E], DE56; data zbioru: 30 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb; pobocze drogi, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/160530/0003; uwagi: [bf:768098] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 768098 ;

ID 285 889 oznaczenie: Conocybe subpubescens; • potwierdzenie ID281 035; lokalizacja: 1,7 km S od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 22 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb; pobocze drogi, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.856860 fot.856861 fot.856862 [notatka: nie] [fotografie: tak];

856860
856861
856862

ID 303 834 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,3 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 47,8" N i 19st 20' 18,4" E], DE65; data zbioru: 28 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu nad strumieniem -olchy, świerki, sosny, na ziemi, dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001382; uwagi: [bf:816301] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 816301 ;

ID 329 527 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 43,8" N i 19st 19' 11,5" E], DE55; data zbioru: 12 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi, miejsce składowania drewna, na rozdrobnionym materiale drzewnym przemieszanym z ziemią, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004868; uwagi: [bf:1107920] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1107920 ;

ID 331 643 oznaczenie: Conocybe subpubescens; • potwierdzenie ID329 527; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 30 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi, miejsce składowania drewna, na rozdrobnionym materiale drzewnym przemieszanym z ziemią, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1140403 fot.1140404 fot.1140405 fot.1140406 fot.1140407 fot.1140408 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140403
1140404
1140405
1140406
1140407
1140408

ID 331 645 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 0,7 km NE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 3' 18,7" N i 19st 22' 10,5" E], DE55; data zbioru: 30 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany pas lasu nad strugą; na skarpie rzeczki, na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1140438 fot.1140439 fot.1140440 fot.1140441 fot.1140442 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140438
1140439
1140440
1140441
1140442

ID 332 968 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 35,5" N i 19st 30' 31,5" E], DE56; data zbioru: 20 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów; miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1149024 fot.1149025 fot.1149026 fot.1149027 fot.1149028 fot.1149029 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1149024
1149025
1149026
1149027
1149028
1149029

ID 332 972 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51st 2' 35,3" N i 19st 18' 45,5" E], DE55; data zbioru: 30 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany pas lasu nad strugą, na ziemi z wiórami, wśród roślinności zielnej, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1149118 fot.1149119 fot.1149120 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1149118
1149119
1149120

ID 351 669 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,7 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; młodnik sosnowy z przestojami ( nasiennikami ) -dąb, sosna; miejsce dokarmiania zwierzyny, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 8,8" N 19st 28' 51,2" E; fot.1282178 fot.1282179 fot.1282180 fot.1282181 fot.1282182 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1282178
1282179
1282180
1282181
1282182

ID 352 609 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 0' 25" N i 19st 23' 51,4" E], DE65; data zbioru: 2 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej gdzie składowano drewno liściastych, na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008471; uwagi: [bf:879814] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 879814 ;

ID 356 840 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 23 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z klonem jaworem, jodłą i in., w ściółce na ziemi, 2 owocniki; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009291; uwagi: fot.1328689 fot.1328690 fot.1328691 fot.1328692; Wątek: [bf:1139173] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1139173 ;

ID 358 759 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 11 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodła, dąb, dąb czerwony, grab, osika i inne, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 11' 50,5" N 19st 23' 3,5" E; fot.1348759 fot.1348760 fot.1348761 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348759
1348760
1348761

ID 365 642 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -grab, dąb, osika, brzoza, na rozłożonej, omszałej kłodzie, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: GPS: 51st 9' 56" N 19st 35' 13,5" E; fot.1407406 fot.1407407 fot.1407408 fot.1407409 fot.1407410 fot.1407411 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1407406
1407407
1407408
1407409
1407410
1407411

ID 368 464 oznaczenie: Conocybe subpubescens; lokalizacja: 1,3 km E od osady Kotlewy; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1844 19,4205], DE45; data zbioru: 20 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza, buk; miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa co najmniej 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1438277 fot.1438278 fot.1438279 fot.1438280 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438277
1438278
1438279
1438280
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji