grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Conocybe digitalina (Velen.) Singer

stożkówka drobnoowłosiona
Conocybe subpubescens P.D. Orton (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Conocybe Conocybe Conocybe ConocybeConocybeConocybe rostellatastożkówka owłosionotrzonowa (Conocybe velutipes)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230465 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID201706 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254343 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254343 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230464 (© autora fot.)

występowanie

W wilgotnych lasach mieszanych, na resztkach roślin; lipiec – wrzesień.