Tx: 1032
grzyby.pl

Conocybe aporos Kits van Wav.

stożkówka wiosenna
Conocybe aporus orth.var. · Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémençon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)
Conocybe aporos (stożkówka wiosenna)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, w trawach i na ściółce, czasem na pniakach; maj-czerwiec.

wybrane okazy · selected collections

#3
ah.070415-61803
leg. Anna Hreczka
/Pastwiska, gm. Rymanów/
#2
ah.080413-97338
leg. Anna Hreczka
/Tylawa, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (1992)[2639]Bujakiewicz (1992) Badania mikosocjologiczne w zespole Ficario-Ulmetum campestris w rezerwacie „Wielka Kępa Ostromecka" nad Wisłą.[2639], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domański Z. (1965)[2717]Domański Z. (1965) Grzyby wyższe okolic Kowańca (Gorce).[2717], Dominik & Pachlewski (1956)[2733]Dominik & Pachlewski (1956) Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach.[2733], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Pholiotina aporos), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Pholiotina aporos var. aporos), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Pholiotina aporos), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Pholiotina aporos), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Pholiotina aporos), Gumińska (1972)[2823]Gumińska (1972) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część II).[2823], Hausknecht (2009)[1577]Hausknecht (2009) Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod.[1577] (bez konkretnego stanowiska, as: Pholiotina aporos var. aporos), Hołownia (1968)[2856]Hołownia (1968) Grzyby wyższe okolic Torunia. Cz. I (Basidiomycetes: Cantharellaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Russulaceae, Agaricaceae - sensu lato).[2856] (as Pholiotina togularis), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Conocybe aporos), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Conocybe aporos), Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Pholiotina aporos), Rudnicka-Jezierska (1965)[3160]Rudnicka-Jezierska (1965) Materiały do mikoflory Tatrzańskiego Parku Narodowego.[3160], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175] (as Pholiotina togularis), Skirgiełło (1998)[3206]Skirgiełło (1998) Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park – monitoring studies.[3206], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Conocybe aporos (stożkówka wiosenna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 368787 AB93 368780 AB94 368782 AE67 168267 BF38 186852 CA79 323260 DA80 129630 367485 DE35 367454 DE67 345845 DF78 185408 FG02 323113 FG21 180962 331333 FG22 97338 FG24 61803 GC01 230929 GC11 295472

ID 61 803 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Pastwiska, gm. Rymanów, woj podkarpackie, FG24; data zbioru: 15 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok, na ziemi, 3 owocniki w grupie + 1 w odległości kilku metrów; leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/8.05.07; uwagi: Po wysuszeniu pachnie przyjemnie maggi!. Owocniki małych rozmiarów kapelusz ok. 2-3 cm średnicy!; fot.87025 fot.87026 fot.87027; wypowiedź edytowana przez Anna Hreczka 21.kwietnia.2007! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

87025
87026
87027

ID 97 338 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, FG22; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką pośród lepiężników, prawdopodobnie na drewnie zagrzebanym w ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/16.05.08; uwagi: fot.162355 fot.162356 fot.162357 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162355
162356
162357

ID 129 630 oznaczenie: Pholiotina aporos; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 23 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: poręba świerkowa z nasadzeniem klonów,brzoza,sosna,buk, Na ziemi w miejscu po wyrwanym pniu świerka, jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MWR/090423/0001; uwagi: fot.236523 fot.236524; Dookoła na pniach świerkowych największe skupisko Discina perlata w Lasach Oliwskich-właściwie jedyne odkryte stanowisko [notatka: [bf:235723]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 235723 ;

ID 168 267 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Świeradów-Zdrój, pow. lubański, woj. dolnośląskie, AE67; data zbioru: 8 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste przydroże, na ziemi, pojedyncze; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 21/2010 zielnik własny; uwagi: fot.350508 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

350508

ID 180 962 oznaczenie: Conocybe aporos v. aporos; lokalizacja: okolice Myscowej, pow. powiat jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pośród łopianów, nad górskim strumieniem, na ziemi, w grupie, kilka owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/100509/0001; uwagi: fot.392859 fot.392860 fot.392861 fot.392862 fot.392863; Pora występowania charakterystyczna dla wiosennej, ale wiosna była bardzo deszczowa i chłodna dlatego podejrzewam właśnie ten gatunek. Bardzo mi pasuje makroskopowo. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392859
392860
392861
392862
392863

ID 185 408 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Skawina (w kierunku Tyńca), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 25 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg (wierzby, topole, olszyna), pośród lepiężników, w grupie 6-7 owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/21.06.11; uwagi: fot.408001; [bf:404586] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 404586 ;

ID 186 852 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Lądek Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląckie, BF38; data zbioru: 23 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk, buk, na ziemi, kilka sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110523/0001; uwagi: fot.415492 fot.415493 fot.415494 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

415492
415493
415494

ID 230 929 oznaczenie: Pholiotina aporos var. aporos; lokalizacja: około 1 km na N od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 17 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, szerokie pobocze drogi leśnej, usłane resztkami drewna, trzy owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130517/0001; uwagi: fot.642096 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642096

ID 295 472 oznaczenie: Pholiotina aporos; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 800 m na N od Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 30 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie iglaste, szerokie przydroże, podłoże mocno użyźnione resztkami drewna, porośnięte niską roślinnością zieloną, kilkanaście sztuk w dość dużym rozproszeniu; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140430/0001; uwagi: fot.897568 [notatka: nie] [fotografie: tak];

897568

ID 323 113 oznaczenie: Pholiotina aporos; lokalizacja: Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 29 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: między polem rzepakowym, a zagajnikiem z wierzbą, czarnym bzem, i in., na ziemi, 4 owocniki, pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1062409 fot.1062410 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1062409
1062410

ID 323 260 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: TPK Gdańsk rezerwat Łęg nad Swelinią-otulina, pow. Gdynia, woj. Pomorskie, CA79; data zbioru: 4 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Świerk, buk, jesion, inne, ziemia żyzna, trzy owocniki tuż za granicą rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1064026 fot.1064027 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1064026
1064027

ID 331 333 oznaczenie: Pholiotina aporos; lokalizacja: Polany, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 10 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg Wilszni, lepiężniki, sporo wierzby, leszczyny, pojedynczo buk i in., na ziemi przy kawałku murszejącego drewna, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009269; uwagi: fot.1137988 fot.1137989; 17.05.2020 jeszcze jeden owocnik został na miejscu!; fot.1137990 fot.1137991 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1137988
1137989
1137990
1137991

ID 345 845 oznaczenie: Pholiotina aporos; lokalizacja: 1 km NW od wsi Rędziny; gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi, dawne miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, ponad 60 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 50st 58' 40,5" N 19st 36' 52,5" E; fot.1232422 fot.1232423 fot.1232424 fot.1232425 fot.1232426 fot.1232427 fot.1232428 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1232422
1232423
1232424
1232425
1232426
1232427
1232428

ID 367 454 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,2302 19,4067], DE35; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -robinia, brzoza, topola i inne; dno betonowego zbiornika przelewowego, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa co najmniej 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1425970 fot.1425971 fot.1425972 fot.1425973 fot.1425974 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425970
1425971
1425972
1425973
1425974

ID 367 485 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 20 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łęg olchowo-wierzbowy, osika, głóg, leszczyna, ziemia, 5 owocników; leg. Marian Sęktas, det. Błażej Gierczyk/Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 25 mar 2024; eksykat: BGF0011758; uwagi: [bf:1426076] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1426076 ;

ID 368 780 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (prop. powiększenie rez. Bukowe Zdroje), 0,3 km NE od wiaduktu autostrady nad ul. Smoczą w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 4 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zakrzaczony okrajek źródliska, na glebie, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442524 fot.1442525 fot.1442526 fot.1442527; zarodniki: 7,3-8,9 x 4,4-5,7 µm średnio 8,2 x 4,9 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!:; fot.1442528; podstawki: fot.1442529; Cheilocystydy: fot.1442530 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442524
1442525
1442526
1442527
1442528
1442529
1442530

ID 368 782 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (prop. rez. Lisi Potok), 1 km NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zniwelowane pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442552 fot.1442553 fot.1442554; zarodniki: -7!7,6-8,8 x 4,3-5,0 µm średnio 8,3 x 4,6 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,8!:; fot.1442555; cheilocystydy: fot.1442556 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442552
1442553
1442554
1442555
1442556

ID 368 787 oznaczenie: Conocybe aporos; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (SzPK, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 9 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w wąwozie po dawnej kolejce kopalni wapieni kredowych, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442623 fot.1442624 fot.1442625 fot.1442626; zarodniki: 6,9-9,1 x 4,6-5,3 µm średnio 7,9 x 4,9 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!: fot.1442627; podstawki: fot.1442628; cheilocystydy: fot.1442629 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442623
1442624
1442625
1442626
1442627
1442628
1442629
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji