Tx: 538
grzyby.pl

Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner

języczek półkulisty
Arrhenia acerosus orth.var. · Phaeotellus acerosus (Fr.) Gulden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195121 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID295351 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195121 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID224264 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach, wśród traw i mchów, rzadko w lasach mieszanych; na ziemi lub na drewnie np. sosny, wśród mchów; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1996)[2643]Bujakiewicz (1996) Grzyby (macromycetes) Babiej Góry na tle zróżnicowania roślinności.[2643], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Eichler (1904)[2750]Eichler (1904) Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2750], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Gumińska (1976)[2825]Gumińska (1976) Macromycetes łąk w Pienińskim Parku Narodowym.[2825], Komorowska (1988)[2907]Komorowska (1988) Tricholomataceae (Agaricales) Puszczy Niepołomickiej (doniesienie tymczasowe).[2907], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: A. acerosa v. acerosa), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (Arrhenia acerosa var. acerosa), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło (1998)[3206]Skirgiełło (1998) Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park – monitoring studies.[3206], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Zabłocka (1932)[3428]Zabłocka (1932) Grzyby kapeluszowe Zarytego koło Rabki.[3428]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Arrhenia acerosa (języczek półkulisty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB75 364622 AB85 299659 CC15 341667 CC25 341666 DF79 224264 FG32 195121 GC02 295351

ID 195 121 oznaczenie: Arrhenia acerosa v. acerosa; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 29 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna, dość mokra po opadach droga, w pobliżu jodły, buki, grab, brzoza, na ziemi, w grupie ok. 20 owocników; leg. Anna Hreczka, det. Piotr Chachuła, potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111029/0001; uwagi: zdjęcia i dyskusja w wątku [bf:452974] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 452974 ;

ID 224 264 oznaczenie: Arrhenia acerosa; lokalizacja: Skawina (Korabniki - łąki), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF79; data zbioru: 1 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, w trawie, na rozkładajcych się resztach traw, 3 owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/131001/0001; uwagi: Nazwę podaję wg IF; fot.604129 fot.604130; Owocniki miały trzon szczątkowy, blaszki wyraźne. Zarodniki dośc zmienne w kształcie, 6-9x4-6.5 um, sprzążki obecne. [notatka: nie] [fotografie: tak];

604129
604130

ID 295 351 oznaczenie: Arrhenia acerosa; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 31 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las iglasty (świerk, sosna) z małą domieszką liściastych, na rozjeżdżonym korzeniu starego świerka, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140831/0005; uwagi: fot.897098 [fotografie: tak];

897098

ID 299 659 oznaczenie: Arrhenia acerosa; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, ok. 2,5 km na E od Sowna, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 26 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfiasta strefa brzegowa odwodnionego oczka, na szczątkach organicznych torfiastego podłoża, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000800; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:526136] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 526136 ;

ID 341 666 oznaczenie: Arrhenia acerosa var. tenella; lokalizacja: Pawłówek NATURA 2000 - Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC25; data zbioru: 12 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Z dawna nieużytkowana, podmokła łąka trwała z enklawą zakrzewienia wierzbowego, Torfowisko - ubiegłoroczne łodygi traw i innych roślin., Nielicznie, w rozproszeniu; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1202055 fot.1202056 fot.1202057 fot.1202058 fot.1202059 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1202055
1202056
1202057
1202058
1202059

ID 341 667 oznaczenie: Arrhenia acerosa var. acerosa; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 24 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Niewielka skarpa brzeżna wyschniętego oczka wodnego przy lesie., Na ziemi, w strefie systemu korzeniowego lipy., Kilka owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1202065 fot.1202066 fot.1202067 fot.1202068 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1202065
1202066
1202067
1202068

ID 364 622 oznaczenie: Arrhenia acerosa; lokalizacja: Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek buczyny, gleba, jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: Języczek półkolisty; wątek [bf:1394206] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1394206 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji