takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

GREJ: ID209791 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID209791 (© autora fot.)

GREJ: ID209791 (© autora fot.)

GREJ: ID209791 (© autora fot.)