grzyby.pl

Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

języczek pawężnicolubny
Omphalina peltigerina (Peck) P. Collin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arrhenia Arrhenia Arrhenia ArrheniaArrheniajęzyczek półkulisty (Arrhenia acerosa)Arrhenia baeospora
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209791 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]