195121xx538
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-195121-452975

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID195121
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ