224264xx538
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-224264-604129

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID224264
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ