295351xx538
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-295351-897098

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID295351
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ