grzyby.pl

Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

języczek nadrzewny, pępówka nadrzewna
Omphalina epichysium (Pers.) Quél. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arrhenia Arrhenia Arrhenia ArrheniaArrheniajęzyczek uchowaty (Arrhenia lobata)języczek półkulisty (Arrhenia acerosa)
Arrhenia epichysium (języczek nadrzewny)
07.09.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Arrhenia epichysium (języczek nadrzewny)
Arrhenia epichysium (języczek nadrzewny)
Arrhenia epichysium (języczek nadrzewny)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach bukowo-świerkowych, na rozkładającym się drewnie iglastym; czerwiec-grudzień.W lasach bukowo-świerkowych, na rozkładającym się drewnie iglastym; czerwiec-grudzień.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080907.BdPN25_070908.08 - Arrhenia epichysium (języczek nadrzewny); Bieszczady
080907-BdPN25_070908
leg. Anna Kujawa
/Bieszczady/ #4