grzyby.pl

GREJ

Słownikindeks nazw grzybów
na stronie: GREJ

GREJ

Na stronie gatunku w atlasie grzyby.pl, większość tych gatunków które "są zgłaszalne" do GREJ ma obok nazwy gatunku ikonkę . Jeśli znajdziesz stanowisku gatunku zgłaszalnego — złóż doniesienia — to cenna informacja dla nauki i zarządzania ochroną przyrody.
Na grzyby.pl znajduje się zaplecze informacyjne GREJ. Przy każdej aktualizacji wersji grzyby.pl są też aktualizowane na podstawie GREJ zbiorcze analizy, mapki rozmieszczenia dla poszczególnych zgłaszalnych gatunków. Skorowidze są aktualizowane raz na dobę, w godzinach wczesnoporannych.
GREJ

Obecnie są zgłaszane gatunki należące do którejś z poniższych kategorii (na warunkach i z ograniczeniami podanymi w regulaminie):

· grzyby chronione (wg Rozporządzenia obowiązującego w dniu zgłoszenia)

· grzyby z czerwonej listy (Wojewoda i Ławrynowicz 2006)

· nieczęsto notowane gatunki grzybów podstawkowych z krytycznej listy grzybów podstawkowych (Wojewoda 2003)- gatunki z małą liczbą stanowisk, do 10 w ostatnich 40 – 50 latach

· nieczęsto notowane gatunki grzybów workowych z krytycznej listy workowców (Chmiel 2006) oraz mikromycetes tworzących duże podkładki/owocniki (Mułenko i in. 2013) – gatunki z małą liczbą stanowisk, do 5 w ostatnich 40 – 50 latach

· taksony nowe dla Polski oraz nie ujęte na listach krytycznych

· gatunki obce

regulamin bazy GREJ ⇒