takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak