grzyby.pl

Psilocybe serbica M.M. Moser et E. Horak

łysiczka serbska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe Psilocybe Psilocybe PsilocybePsilocybełysiczka czeska (Psilocybe bohemica)łysiczka torfowa (Psilocybe turficola)
Psilocybe serbica (łysiczka serbska)
14.12.2014, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Psilocybe serbica (łysiczka serbska)
Psilocybe serbica (łysiczka serbska)
Psilocybe serbica (łysiczka serbska)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, z uwagi na wysoką zawartość psilocybiny.Trująca, z uwagi na wysoką zawartość psilocybiny.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20141214.14122014-1JS.jsb - Psilocybe serbica (łysiczka serbska); gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
141214-14122014-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie/
/Psilocybe serbica M.M. Moser &.../ #4