grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak

Psilocybe Psilocybe Psilocybe PsilocybePsilocybełysiczka czeska (Psilocybe bohemica)łysiczka torfowa (Psilocybe atrobrunnea)
Psilocybe serbica
14.12.2014, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Psilocybe serbica
Psilocybe serbica
Psilocybe serbica

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20141214.14122014-1JS.jsb - Psilocybe serbica; gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
141214-14122014-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie/
/Psilocybe serbica M.M. Moser &.../ #4