grzyby.pl

Psilocybe subcoprophila (Britzelm.) Sacc.

Deconica subcoprophila (Britzelm.) E. Horak
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe Psilocybe Psilocybe PsilocybePsilocybełysiczka mąkowonna (Psilocybe medullosa)łysiczka stożkowata (Psilocybe inquilina)

występowanie