grzyby.pl

Stropharia

pierścieniak
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Owocniki średnie i małe. Kapelusz wypukły. U wielu gatunków ze śluzowatą powierzchnią. Blaszki szerokie, przyrośnięte. Dojrzałe czarnofioletowe. Przeważnie na ostrzu blaszki znajdują się cystydy. Trzon zwykle z wyraźnym pierścieniem, rzadziej z zanikającym. Wysyp zarodników brązowy, purpurowobrązowy lub czarno-brązowo-fioletowy. Zarodniki owalne, gładkie, z niewyraźną lub wyraźną porą rostkową.

W Europie około 15 (16) gatunków. Saprofity, przeważnie rosną na żyznej glebie i na rozkładającym się drewnie.

Zalicza się tu gatunki jadalne, niejadalne i słabo trujące.Owocniki średnie i małe. Kapelusz wypukły. U wielu gatunków ze śluzowatą powierzchnią. Blaszki szerokie, przyrośnięte. Dojrzałe czarnofioletowe. Przeważnie na ostrzu blaszki znajdują się cystydy. Trzon zwykle z wyraźnym pierścieniem, rzadziej z zanikającym. Wysyp zarodników brązowy, purpurowobrązowy lub czarno-brązowo-fioletowy. Zarodniki owalne, gładkie, z niewyraźną lub wyraźną porą rostkową.

space

Zalicza się tu gatunki jadalne, niejadalne i słabo trujące.