grzyby.pl

Deconica phyllogena (Sacc.) Noordel.

łysiczka mitrowatozarodnikowa
Psilocybe phyllogena Psilocybe phyllogena (Sacc.) Peck [gł. w czekl.] · Psilocybe rhombispora (Britzelm.) Sacc.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID231013 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na resztkach roślin i drobnych kawałkach drewna, gałązkach, opadłych igłach jodły i liściach np. buka, wśró mchów; wiosną, maj-czerwiec.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4098]
    Psilocybe phyllogena (Peck) Peck · synonimy: P. rhombispora (Britzelm.) Sacc.
    publikacje: Flisińska 2004 (as: P. rhombispora), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006 (as: P. rhombispora), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015, Bujakiewicz 2018 (as: Deconica phyllogena), Gierczyk i in. 2019 (as: Deconica phyllogena), Gierczyk i in. 2019a (as: Deconica phyllogena), Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019 (as: Deconica phyllogena), Holec i in. 2019a (as: Deconica phyllogena), Kujawa i in. 2019 (as: Deconica phyllogena)

znaleziska Deconica phyllogena na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 323138 CC-15 341317 GC-01 231013

 ID231013  Psilocybe phyllogena; około 3 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.01; las iglasty; na poboczu drogi, na ziemi wsród igliwia kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130601/0010, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642575

 ID323138  Psilocybe phyllogena; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.09.18; żyzna buczyna; na murszu drewna bukowego w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/100918/0001, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/466766.html

ID341317 Deconica phyllogena; Osówiec, ul. Panorama Wsi, N-ctwo Żołędowo (Oddz. 365), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2020.06.21; Buczyna przechodząca w las mieszany (dąb czerwony, sosna i inne); Na liściach buku 2 owocniki; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1200197 fot. 1200198

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji