Tx: 1049
grzyby.pl

Deconica montana (Pers.) P.D. Orton

łysiczka czarnobrązowa
Psilocybe atrorufa Psilocybe atrorufa (Schaeff.) Quél. · Psilocybe montana (Pers.) P. Kumm. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
blaszki; gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
spores from spore print (in water/glicol, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter)

owocnik

Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
blaszki; gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
przekrój; gromadnie w mchu
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemnobrązowy do ciemnoczerwonobrązowego, suchy jasny beżowoochrowy do beżowego; 5-15(20) mm średnicy; półkulisty z wiekiem wypukły, bez garbka lub nieznacznym garbkiem; brzeg kapelusza ostry, gdy wilgotny to prążkowany, mogą być widoczne białe włókienka osłonki; powierzchnia nie jest lepka, sucha matowa, gładka; skórka nie jest ściągalna.

space

Trzon barwy kapelusza, u szczytu nieco jaśniejszy; 15-25(50) x 0.5-1(2) mm, równogruby, powierzchnia oprószona na szczycie, poza tym włókienkowata.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, nieco rombowate, brązowe, gładkie, z grubą ścianą i wyraźną porą rostkową, 6-8 x 4.5-5.5 µm.
Spore print purple-brown. Spores broadly ellipsoid, slightly diamond-shaped, brown, smooth, thick-walled and with a distinct germ pore, 6-8 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
Pospolity w swoim siedlisku. Owocniki wyrastają przez cały rok, poza zimą, w grupach, rzadziej pojedynczo, na ubogich terenach porośniętych mchem i trawą z mchami (na fot. obok Polytrichum purpureum.
Common in its habitat. Early spring-late fall, gregarious, rarely solitary, in sandy, moss-covered places (on photograph Polytrichum purpureum.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Cechy wyróżniające to nie lepki kapelusz, wyraźnie prążkowany kapelusz (gdy jest wilgotny) i purpurowy odcień dojrzałych blaszek.
Distinguished by not vicid cap, distinctly striate at the margin when wet and purple tint of lamellae when mature.

wybrane okazy · selected collections

#9
01 04 19 - 2
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2016)[1276]Adamczyk (2016) Rozmieszczenie grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe (Fr.) P. Kumm w Polsce.[1276], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Deconica montana), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Deconica montana var. montana), Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528] (as: Deconica montana), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Grzesiak et al. (2020)[1530]Grzesiak et al. (2020) Contribution to knowledge of the mycobiota of “Bory Tucholskie” National Park (Northwestern Poland): macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type.[1530] (as: Deconica montana), Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Deconica montana var. montana), Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772] (as: Deconica montana), Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775] (as: P. montana v. montana), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: Psilocybe montana), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Deconica montana), Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Deconica montana), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Deconica montana)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB51 340196 AB61 353022 AB84 355942 AB93 367756 AB94 340031 AC12 340608 AC62 356002 AD19 156794 168411 BD57 54969 BE09 216971 CA38 366388 CA89 194457 CB15 82760 CB24 188603 CB25 67173 132246 201854 209328 CC06 343724 CC15 375008 CD51 58397 CE05 209305 DA70 194339 DA81 196813 311266 DE45 209882 227124 DE55 229169 293925 327164 329059 EC25 338899 339817 345384 ED35 252083 GC01 231012 GC11 257497

ID 54 969 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD57; data zbioru: 17 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych, we mchu, w grupach po kilka egzemplarzy, w sumie ok. 30 egz.; leg. Michał Wójtowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 17/MW/17.02.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 58 397 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Przy torach kolejowych w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Borek Wielkopolski a Wojciechowo, woj. wielkopolskie, CD51; data zbioru: 24 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kserotermiczna, piaszczysta łąka, we mchu, piasek, licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/27.03.07; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 67 173 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB25; data zbioru: 3 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik sosnowy, W mchu, po kilka owocników w kępkach i pojedyńczo; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.97785 fot.97786 fot.97787 [notatka: tak] [fotografie: tak];

97785
97786
97787

ID 82 760 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik sosnowy, mszysta ściółka, kilka grup po kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071027/0001; uwagi: fot.133038 fot.133039 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

133038
133039

ID 132 246 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Kalisz kaszubski, CB25; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Cmentarz -wokół lasy sosnowe, w ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.242542 fot.242543; N 54*02,467'; E 17*47,223'; 157 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

242542
242543

ID 156 794 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: 0,5 km na S od Rozłóg, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 9 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sucha murawa napiaskowa na skaraju boru sosnowego, wśród mchów, na ziemi, gromadnie, kilkanaście; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 671 w zielniku autora; uwagi: fot.308443 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

308443

ID 168 411 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 15 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zbiorowisko z Pohlio-Callunion, wśród niskich mchów, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 587 zielnik własny; uwagi: fot.351311 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

351311

ID 188 603 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 24 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, w mchu, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110724/0001; uwagi: fot.430742; 180 m.npm. [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

430742

ID 194 339 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. gdański, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 22 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pas pomiędzy wydmą a lasem nadmorskim, ziemia,mech, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/MWR/21.03.12; uwagi: fot.458824 fot.458825 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

458824
458825

ID 194 457 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Barniewice, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 26 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Mszyste nieużytki porośnięte sosną samosiejką, w mchu, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.459643 fot.459644 fot.459645 fot.459646 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

459643
459644
459645
459646

ID 196 813 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Gdańsk Górki zachodnie, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 3 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorski las sosnowy, wypalenisko na polanie, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/111203/0002; uwagi: fot.471654 fot.471655; forma ochrony Użytek ekologiczny [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

471654
471655

ID 201 854 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 24 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego,piaszczystego, ziemia,mech, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0003; uwagi: fot.503420 [notatka: [bf:492127]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 492127 ;

ID 209 305 oznaczenie: Psilocybe montana v.montana; lokalizacja: Mikstat Las, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE05; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszka brzozy, piasek,mech, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120915/0001; uwagi: zdjęcia w wątku [notatka: [bf:515355]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 515355 ;

ID 209 328 oznaczenie: Psilocybe montana v. montana; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 24 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką modrzewia, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0003; uwagi: zdjęcia w wątku [notatka: [bf:492127]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 492127 ;

ID 209 882 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 06' 34,3" N i 19st 23' 43,2" E], DE45; data zbioru: 31 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśne nieużytki; fragment pola gdzie kilka lat temu zebrano wierzchnią warstwę gleby, żwirowe, gromadnie, ponad sto owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/121031/0001; uwagi: fot.541442 fot.541443 fot.541444 fot.541445 [notatka: nie] [fotografie: tak];

541442
541443
541444
541445

ID 216 971 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: Otulina Rezerwaty Stawy Milickie, woj. dolnośląskie, BE09; data zbioru: 2 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka miejscami podmokła porośnięta wierzbą szarą,samosiejka brzoza,sosna, ziemia, kilkaset owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130502/0001, BGF/BF/MWR/130502/0002, BGF/BF/MWR/130502/0003, BGF/BF/MWR/130502/0004; uwagi: fot.575084 fot.575085 [notatka: [bf:557535] [bf:557577] [bf:557563] [bf:557558]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 557535 557558 557563 557577 ;

ID 227 124 oznaczenie: Psilocybe montana; • potwierdzenie ID209 882; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 10 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśne nieużytki; fragment pola gdzie kilka lat temu zebrano wierzchnią warstwę gleby, na ziemi, w mchach; podłoże żwirowe, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131010/0002; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:608471] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 608471 ;

ID 229 169 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: 1 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 7,7" N i 19st 20' 36,2" E], DE55; data zbioru: 10 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowo-brzozowy, na ziemi, w mchach, kilkaset owocników na niewielkim obszarze; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.627452 fot.627453 fot.627454 fot.627455 fot.627456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627452
627453
627454
627455
627456

ID 231 012 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: kilkaset metrów na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 19 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną, na ziemi, wśród gęstych mchów, po kilka (kilkanaście) owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121019/0004, BGF/BF/MG/121026/0004, BGF/BF/MG/130531/0002; uwagi: fot.642572; Uwaga !!! - jest to dość rozległe stanowisko ale uznam je jako jedne chociaż część jego rozciąga się na inny ATPOL GC-11!.; Owocniki jednak przesyłane do mikroskopowania pochodziły z GC-01 lub też z obszaru spornego granica ATOL-u!.; W związku z tym proponuję uwzględnić przy tym zgłoszeniu również kolekcje z dnia;; 2012.10.26 oraz 2013.05.31. [notatka: nie] [fotografie: tak];

642572

ID 252 083 oznaczenie: Psilocybe montana v. montana; lokalizacja: Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 11 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek, z rzadka sosna, brzoza, w ziemi, mech, trawa, gromadnie, kilkanascie szt; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/141111/0003; uwagi: fot.718277; fot.718275 [notatka: [bf:718273]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 718273 ;

ID 257 497 oznaczenie: Deconica montana var. montana; lokalizacja: około 1 km na SE od Ciasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 24 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: częściowo zalesione, piaszczyste nieużytki rolne (świerk, sosna, rzadziej liściste: brzoza, osika), na ziemi wśród niskich mchów, po kilka owocników w dwóch grupkach oddalonych od siebie o około 200m; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131124/0004; uwagi: [bf:626243] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 626243 ;

ID 293 925 oznaczenie: Psilocybe montana; lokalizacja: 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 23,5" N i 19st 20' 48,5" E], DE55; data zbioru: 11 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy na glebach piaszczystych; młodnik, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008128; uwagi: siedlisko; fot.890010; wybrane owocniki; fot.890011 fot.890012 fot.890013 fot.890014 fot.890015 [notatka: nie] [fotografie: tak];

890010
890011
890012
890013
890014
890015

ID 311 266 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Gdańsk Stogi plaża, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 28 sty 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma, sosna, brzoza, wierzba, mchy, kilka grup po kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004972; uwagi: fot.976958 fot.976959 [notatka: nie] [fotografie: tak];

976958
976959

ID 327 164 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: 1,3 km NW od wsi Dąbrówka; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 30" N i 19st 22' 19,3" E], DE55; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy na glebach piaszczystych, na ziemi, w mchach, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1108430 fot.1108431 fot.1108432 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108430
1108431
1108432

ID 329 059 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 51" N i 19st 22' 55,5" E], DE55; data zbioru: 1 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne przy trasie DK1, na ziemi, w mchach, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1123131 fot.1123132 fot.1123133 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1123131
1123132
1123133

ID 338 899 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Patołęka,gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Niezabudowana działka budowlana, na ziemi wsród mchów, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1186884] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1186884 ;

ID 339 817 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: ok. na od miejscowości Kobylaki Korysze, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 22 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa z nalotem sosnowym, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1192465 fot.1192466 fot.1192467 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1192465
1192466
1192467

ID 340 031 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,5 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi wśród mchów, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1185730] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1185730 ;

ID 340 196 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na SE od Myśliborza Małego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa pod linią energetyczną, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194004 fot.1194005 fot.1194006; zarodniki: 7,9-9,5 µm x 4,8-5,9 µm średnio: 8,8 x 5,3 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!; fot.1194007; cheilocystydy; fot.1194008 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194004
1194005
1194006
1194007
1194008

ID 340 608 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 2,5 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195735 fot.1195736 fot.1195737 fot.1195738; Zarodniki: 6,9-8,7 x 4,9-6,1 µm średnio: 7,8 x 5,5 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,4!, pory rostkowe 0,7-1,0 µm:; fot.1195739; cheilocystydy:; fot.1195740 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195735
1195736
1195737
1195738
1195739
1195740

ID 343 724 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Samociążek - Nadleśnictwo Różanna (oddział leśny nr 148), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC06; data zbioru: 29 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże w borze sosnowym, Na ziemi wśród mchów, Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1217017 fot.1217018 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1217017
1217018

ID 345 384 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Łanięta, gm, Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 27 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1226941] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1226941 ;

ID 353 022 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,2 km na SW od Rzędzin, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB61; data zbioru: 25 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295518 fot.1295519 fot.1295520 fot.1295521; zarodniki: 7,5-9,3 -9,8! x 4,7-5,7 µm średnio: 8,5 x 5,1 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!:; fot.1295522; cheilocystydy:; fot.1295523 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295518
1295519
1295520
1295521
1295522
1295523

ID 355 942 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 28 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszysta murawa napiaskowa, w ściółce wśrod mchu,, kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek; rev. Błażej Gierczyk 5 sty 2024; eksykat: BGF0011629; uwagi: [bf:1319273] ; Łysiczka czarnobrązowa [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1319273 ;

ID 356 002 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: PK Ujście Warty (prop. rez. Porzeckie Rozlewiska) - 0,9 km na SW od miejscowości Porzecze, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC62; data zbioru: 2 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma śródlądowa, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1320174 fot.1320175 fot.1320176 fot.1320177; Zarodniki: 7,2-9,2 x 4,6-5,6 µm średnio 8,3 x 5,1 µm!, Q: 1,5-1,8 średnio 1,6!:; fot.1320178 fot.1320179; Cheilocystydy:; fot.1320180 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1320174
1320175
1320176
1320177
1320178
1320179
1320180

ID 366 388 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Chłapowo, Dolina Chłapowska, pow. pucki, woj. pomorskie, CA38; data zbioru: 25 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa, żarnowiec, rokitnik, we mchu, Kilkanascie pojedynczo; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011704; uwagi: fot.1414649 fot.1414650 fot.1414651 fot.1414652 fot.1414653 fot.1414654 fot.1414655 fot.1414656 fot.1414657 fot.1414658 fot.1414659 fot.1414660 fot.1414661 fot.1414662 fot.1414663 [fotografie: tak];

1414649
1414650
1414651
1414652
1414653
1414654
1414655
1414656
1414657
1414658
1414659
1414660
1414661
1414662
1414663

ID 367 756 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Wzgórza Bukowe, (SzPK Puszcza Bukowa) 1,9 km SE od węzła autostrady A6 i drogi ekspresowej S3 (Klucz), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszysta murawa (dawny pas ochronny magazynów amunicji, tzw. Prochownia), na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1429103 fot.1429104 fot.1429105 fot.1429106; zarodniki: 7,1-8,7 x 4,5-5,4 µm średnio 7,9 x 5,0 µm!, Q: 1,4-7,7 średnio 1,6!:; fot.1429107 fot.1429108; cheilocystydy:; fot.1429109 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1429103
1429104
1429105
1429106
1429107
1429108
1429109

ID 375 008 oznaczenie: Deconica montana; lokalizacja: Dąbrówka Nowa, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 7 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże w borze sosnowym z udziałem brzozy, W mchu, Kilka owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Drz1/12/2023 BG GREJ;

IMG20231107145250
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji