trujący
· takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Psilocybe cyanescens Wakef.

łysiczka siniejąca