grzyby.pl

Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer

pochwiak drobny
Volvariella hypopithys (Fr.) M.M. Moser [gł. w czekl.] · Volvariella plumulosa (Lasch) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Głównie w lasach iglastych i mieszanych, na ziemi; lipiec-sierpień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4747]
    Volvariella hypopithys (Fr.) M.M. Moser · publikacje: Skirgiełło 2000, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020

znaleziska Volvariella hypopithys na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-61 122989 BE-71 211200 DE-56 346562 350253 DE-75 211198 DE-86 331693 DF-68 182035 EE-84 70871 FG-23 366491 GC-01 231096 GC-02 231099 231098 252397 GC-04 231097 GC-11 265077

 ID70871  Volvariella hypopithys; U podnóża południowo-wschodniej części wzniesienia Orla Góra, Morawica, woj. świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.09; Wąski pas zarośli grabowych z domieszką osik i brzóz; na opadłych liściach przy pniu młodego grabu zwyczajnego jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MF/070709/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Owocnik podczas suszenia zmienił kolor blaszek z białego na beżowy. Zapach ziemisty
fot. 106147
Siedlisko

fot. 106148 fot. 106149 fot. 106150 fot. 106151 fot. 106152 fot. 106153 fot. 106154
Pochwiak drobny - Volvariella hypopithys


 ID122989  Volvariella hypopithys; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, koło kamieniołomu wapienia, BE-61; 2008.08.30; las bukowy; ziemia 2 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/TP/28.02.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID182035  Volvariella hypopithys; Las Tyniecki, skraj lasu od strony drogi powiatowej, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.08.29; las liściasty z udziałem brzozy, buków, grabów; na zimie, pośród liści dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/WCz/100829/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Omawiany w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/365397.html
fot. 395421

 ID211198  Volvariella hypopithys; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 2012.07.10; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na ziemi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/120710/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 547395 fot. 547396 fot. 547397 fot. 547398

 ID211200  Volvariella hypopithys; Czarnów, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, BE-71; 2009.07.24; przydrożne zarośla; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/090724/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 547402 fot. 547403

 ID231096  Volvariella hypopithys; kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2010.08.30; hałdy ziemi obok starej żwirowni zalesione sosną; na ziemi kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100830/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642916

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "Ogrodniczki, 0,2 km E".

 ID231097  Volvariella hypopithys; około 3.5 km na SW od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC-04; 2011.07.04; las świerkowy; na grubej warstwie igliwia dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110704/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642919

 ID231098  Volvariella hypopithys; około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2011.07.31; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na ściółce pojedynczo; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110731/0005, tak, notatka: nie
uwagi: Uwaga !!! - dwie kolekcje po jednym owocniku.
fot. 642922

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "okolice Czołnowa".

 ID231099  Volvariella hypopithys; około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.08.18; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na ściółce zasobnej w próchnicę dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120818/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642925

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "okolice Czołnowa".

 ID252397  Volvariella hypopithys; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.18; pobocze drogi w lesie mieszanym, grab, dąb, świerk; na bogatej w próchnicę ściółce 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130818/0002, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: link do wątku

 ID265077  Volvariella hypopithys; Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2010.08.12; las mieszany, przydroże wysypane resztkami drewna; na ziemi usłanej resztkami drewna pozostałymi po pracach leśnych 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100812/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/359427.jpg

 ID331693  Volvariella hypopithys; Smyków, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-86; 2016.08.21; las mieszany, jodła, dąb, buk, brzoza, osika; na leśnej drodze dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005184, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1141047 fot. 1141048

ID346562 Volvariella hypopithys; 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.07.18; bór sosnowy z olsem; pobocze ziemistej drogi leśnej; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 35,8" N 19st 28' 48" E

fot. 1241523 fot. 1241524 fot. 1241525 fot. 1241526

 ID350253  Volvariella hypopithys; 1,5 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.08.11; obsadzona brzozami droga leśna przez drągowinę sosnową; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008165, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 29,3" N i 19st 27' 32" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/867546.html

ID366491 Volvariella hypopithys; Rymanów Zdrój, południowa część miejscowości, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG-23; 2022.08.22; Las mieszany - w tym miejscu jodły i młode graby; na usypanej na ziemi warstwie liści zmieszanych z igliwiem opadłym z jodeł dwa owocniki w dobrej kondycji, obok dwa już zbutwiałe; leg. Janusz Słowiński; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, prześlę do kustosza Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1364312.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji