Tx: 369
grzyby.pl

Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer

pochwiak drobny
Volvariella hypopithys (Fr.) M.M. Moser [gł. w czekl.] · Volvariella plumulosa (Lasch) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Głównie w lasach iglastych i mieszanych, na ziemi; lipiec-sierpień.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Skirgiełło (2000)[2194]Skirgiełło (2000) Volvariella genus in Poland.[2194], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:21 1 znaleziska Volvariella hypopithys (pochwiak drobny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE61 122989 BE71 211200 DE56 346562 350253 DE75 211198 DE86 331693 DF68 182035 EE84 70871 FG23 366491 GC01 231096 GC02 231098 231099 252397 GC04 231097 GC11 265077

ID 70 871 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: U podnóża południowo-wschodniej części wzniesienia Orla Góra, Morawica, woj. świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 9 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąski pas zarośli grabowych z domieszką osik i brzóz, na opadłych liściach przy pniu młodego grabu zwyczajnego, jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MF/070709/0004; uwagi: Owocnik podczas suszenia zmienił kolor blaszek z białego na beżowy. Zapach ziemisty; fot.106147; Siedlisko; fot.106148 fot.106149 fot.106150 fot.106151 fot.106152 fot.106153 fot.106154; Pochwiak drobny - Volvariella hypopithys [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

106147
106148
106149
106150
106151
106152
106153
106154

ID 122 989 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, koło kamieniołomu wapienia, BE61; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, ziemia, 2 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/TP/28.02.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 182 035 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Las Tyniecki, skraj lasu od strony drogi powiatowej, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z udziałem brzozy, buków, grabów, na zimie, pośród liści, dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/WCz/100829/0001; uwagi: Omawiany w wątku:; [bf:365397]; fot.395421 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 365397 ;

ID 211 198 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 10 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, na ziemi, dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/120710/0001; uwagi: fot.547395 fot.547396 fot.547397 fot.547398 [notatka: nie] [fotografie: tak];

547395
547396
547397
547398

ID 211 200 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Czarnów, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, BE71; data zbioru: 24 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/090724/0001; uwagi: fot.547402 fot.547403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

547402
547403

ID 231 096 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 30 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: hałdy ziemi obok starej żwirowni zalesione sosną, na ziemi, kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100830/0001; uwagi: fot.642916; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "Ogrodniczki, 0,2 km E". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642916

ID 231 097 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: około 3.5 km na SW od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 4 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na grubej warstwie igliwia, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110704/0001; uwagi: fot.642919 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642919

ID 231 098 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej), na ściółce, pojedynczo; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110731/0005; uwagi: Uwaga !!! - dwie kolekcje po jednym owocniku.; fot.642922; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "okolice Czołnowa". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642922

ID 231 099 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 18 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej), na ściółce zasobnej w próchnicę, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120818/0006; uwagi: fot.642925; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "okolice Czołnowa". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642925

ID 252 397 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 18 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie mieszanym, grab, dąb, świerk, na bogatej w próchnicę ściółce, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130818/0002; uwagi: [bf:627890] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 627890 ;

ID 265 077 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 12 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przydroże wysypane resztkami drewna, na ziemi usłanej resztkami drewna pozostałymi po pracach leśnych, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100812/0001; uwagi: fot.359427 [notatka: nie] [fotografie: tak];

359427

ID 331 693 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Smyków, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE86; data zbioru: 21 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, buk, brzoza, osika, na leśnej drodze, dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005184; uwagi: fot.1141047 fot.1141048 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1141047
1141048

ID 346 562 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 18 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z olsem; pobocze ziemistej drogi leśnej, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 0' 35,8" N 19st 28' 48" E; fot.1241523 fot.1241524 fot.1241525 fot.1241526 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1241523
1241524
1241525
1241526

ID 350 253 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 29,3" N i 19st 27' 32" E], DE56; data zbioru: 11 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obsadzona brzozami droga leśna przez drągowinę sosnową, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008165; uwagi: [bf:867546] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 867546 ;

ID 366 491 oznaczenie: Volvariella hypopithys; lokalizacja: Rymanów Zdrój, południowa część miejscowości, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG23; data zbioru: 22 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany - w tym miejscu jodły i młode graby, na usypanej na ziemi warstwie liści zmieszanych z igliwiem opadłym z jodeł, dwa owocniki w dobrej kondycji, obok dwa już zbutwiałe; leg. Janusz Słowiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, prześlę do kustosza Błażej Gierczyk; uwagi: [bf:1364312] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1364312 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji